Susitikimas su Rotary klubo nariais

2019-06-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Birželio 3 dieną Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas, mero pavaduotoja Astra Korsakienė ir Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas susitiko su Biržų rotary klubo nariais. Meras V. Jareckas padėkojo visiems Rotary klubo nariams už jų nesavanaudiškus darbus Biržų miestui, viso rajono žmonėms, už tai, kad savo patirtį, lėšas naudoja geriems darbams.

Meras V. Jareckas Biržų Rotary klubo nariams įteikė padėkos raštą už Biržų gerovės kūrimą, visuomenines iniciatyvas bei sėkmingą jų įgyvendinimą.

Savivaldybės administracijos direktorius V. Eidukas kalbėjo, kad šios kadencijos rajono vadovai yra atviri visiems pasiūlymams ir iniciatyvoms, pasirengę bendradarbiauti, stengsis padėti Rotary klubui įgyvendinti jų idėjas. Naujausias Biržų Rotary darbas: įrengti taką, jungiantį Jaunimo parko pliažą su pėsčiųjų ir dviračių taku, kuris pasiekia pėsčiųjų tiltą per Širvėną. 320 m ilgio takas bus dengtas žvyru ir skalda, eis per Biržų Rotary klubo ir jo draugų sodintą parką-alėją. Prie tako bus pastatyti suoliukai. Tai pirmieji darbai, o ateityje planuojama įrengti tako apšvietimą,  pastatyti saulės laikrodį, tiltelį žemesnėje vietoje.V. Eidukas Rotary klubo prezidentui perdavė Savivaldybės pasirašytą sutartį dėl šių darbų.

Klubo nariai pasakojo, kad visus projektus Rotary stengiasi įgyvendinti gerai, bet taupiai, kuo galėdami prisideda patys, prašo kaimyninių klubų pagalbos. Rotary savo idėjoms įgyvendinti naudoja nario mokesčio lėšas, kaimyninių klubų pagalbą, nemažai projektų biržiečiai įgyvendino padedami draugų iš Vokietijos Verderio ir Norvegijos Sandefjord Ost klubų.

Klubo narys Arūnas Vaitaitis prisiminė, kad Rotary su rajono vadovais buvo susitikę gal prie 10 metų, tad atsinaujinantis bendravimas reikalingas visiems: „Čia visi gyvename ir gyvensime, ir tai, ką visi darome – darome dėl Biržų, tai mūsų bendras reikalas.“

A.Jasinevičius pasakojo, kad Biržų Rotary klubas įgyvendino daug projektų, padėjo miesto įstaigoms (Biržų ligoninei, Vlado Jakubėno muzikos mokyklai, „Saulės“ gimnazijai ir kt.), kad biržiečiai čia jaustųsi geriau, turėtų daugiau galimybių. Rotary padeda vargingiau gyvenantiems kaimų žmonėms – kasmet paremontuoja vieną ar kitą namą. Biržų Rotary klubo nariai turi savo lentyną Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje, kurią kasmet papildo naujomis knygomis. Buvo remiami gabūs studentai. „Savo darbais garsiai nesigiriam, nes mūsų svarbiausias tikslas – tarnauti“, – kalbėjo klubo prezidentas.

Rajono vadovai klubo nariams žadėjo pritarimą ir pagalbą jų įgyvendinamiems projektams, kurie gerina viso rajono žmonių gyvenimo kokybę, kvietė siūlyti idėjas būtiniems darbams.

Rotary klubo nariai domėjosi, ar Biržų rajono savivaldybės vadovai turi strateginį planą, ką numato keisti rajono Savivaldybės administracijos struktūroje, kokius darbus darys pirmiausia, kokios problemos iškyla planuojant ir atliekant svarbiausius darbus.

Po atviro pokalbio rajono vadovai ir Rotary klubo nariai vieni kitiems padėkojo už prasidėjusį dialogą, kuris padės spręsti opius rajono reikalus.

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

2 komentarų to “Susitikimas su Rotary klubo nariais”

  1. Gutnorė parašė:

    Pažiūrėjus į nuotrauką darosi aišku, nuo ko tokie raudoni mero veideliai!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.