Meras kviečia pagerbti Holokausto aukų atminimą

2019-06-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Birželio 13–16 dienomis Biržuose vyks Biržų žydų istorijos ir kultūros savaitė. Vienas iš svarbiausių šios savaitės renginių – birželio 16 dieną vyksiantis memorialo Holokausto aukoms atidengimas Pakamponių miške. Šią dieną 12.30 val. bus sodinami medeliai žydų gelbėtojų atminimui buvusio žydų kvartalo teritorijoje prie S. Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių sankirtos. 13 val. prasidės Atminties eisena nuo buvusio Biržų geto iki memorialo Holokausto aukoms Pakamponių miške. 14.30 val. prasidės memorialo atidengimo ceremonija.

Atminimo renginiuose sulauksime daug svečių, kurie aukojo memorialo statybai, kurių giminės šaknys yra Biržuose. Kviečiu Biržų krašto žmones aktyviai dalyvauti visuose savaitės renginiuose, ypač – Atminties eisenoje į Pakamponis, pagerbti Holokausto aukas. Žydai buvo neatsiejama Biržų kultūros, istorijos dalis. Beveik 2400 mūsų krašto piliečių buvo nužudyta Pakamponių miške, tarp  Holokausto aukų – 900 vaikų. Pagerbkime Jų atminimą kartu.

 

Vytas JARECKAS

Biržų rajono savivaldybės meras

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.