Kino centre „Garsas“ vyks kino operatoriaus Algimanto Mikutėno filmų retrospektyva

2019-06-04 | Kategorija: Kaimynai

Algimantas Mikutėnas

Birželio 6-9 dienomis vyks vieno geriausių Lietuvos kino operatorių – Algimanto Mikutėno filmų retrospektyva, skirta jo 70 metų jubiliejaus proga. Šia proga bus parodyti trys didžiulio populiarumo sulaukę ir jau klasika tapę filmai: „Ir jis pasakė jums sudie“, „Nuodėmės užkalbėjimas“, „Dievų miškas“ ir trumpametražių dokumentinių filmų programa.

 Algimantas Mikutėnas –  Lietuvos kino operatorius, nufilmavęs daugiau kaip 50 vaidybinių ilgametražių ir trumpametražių filmų, reklaminių ir muzikos klipų, kino kronikos siužetų, dokumentinių, mokslo populiarinamųjų filmų. Kurdamas filmo nuotaiką, atskleisdamas personažų vidinę būseną jis meistriškai naudoja šviesą, spalvas, kadro kompoziciją. Kino centre „Garsas“ vedė kino kūrimo dirbtuves vaikams, kuriose perteikė savo turimas žinias jauniesiems kino kūrėjams.

Birželio 6 d. 18 val. retrospektyvą atidarys drama „Ir jis pasakė jums sudie“ (rež. Andrius Šiuša), psichologinis kino pasakojimas apie žmogų, atsidūrusį jam keistoje ir neįprastoje vietoje. Filmas pelnė pagrindinį prizus renginyje „Šiaurės šalių kino dienos“ Liubeke ir Strasbūro tarptautiniame kino festivalyje. Bratislavos tarptautiniame kino festivalyje pelnytas prizas už geriausią vaizdą ir garsą. Filmo pristatyme dalyvaus ir pats operatorius A. Mikutėnas.

Retrospektyvą birželio 7 d. 18 val. tęs dokumentinių trumpametražių filmų programa. Filmas „Adomas Mickevičius. 1798-1855. Realybės versijos“ (rež. R. Banionis) skirtas tiek auditorijai, susipažinusiai su Adomo Mickevičiaus kūryba ir gyvenimu, tiek praktiškai nieko apie jį nežinančiai. Kitas filmas „Aktas“ (rež. J. Lapinskaitė) kalba apie fotomenininkę Snieguolę Michelkevičiūtę, atskleidžiančią senatvės grožį fotografuojant pagyvenusio vyriškio aktus. Paskutinis trumpametražių programos filme „Šalia Jūsų“ (rež. A. Maceina) fotomenininko Rimaldo Vikšraičio žvilgsnis į degraduojančio kaimo realybę. Jo darbai traukia žiūrovą, nors juose užfiksuoti vaizdai išties drastiški.

Birželio 8 d. 14 val. galimybė pamatyti filmą „Nuodėmės užkalbėjimas“ (rež. A. Puipa). Tai skausminga jaunos moters aistra kunigui ir gyvenimo vidurio sulaukusios psichoterapeutės intymus dienoraštis, kurį leista perskaityti visiems norintiems.Retrospektyvą birželio 9 d. 14 val. uždarys filmas apie žmogų, menininką, mąstytoją, kuriam buvo lemta likti nepalūžusiu dviejų totalitarinių – nacių ir sovietinio – režimų kaliniu, žiūrovų dėmesiui – „Dievų miškas“ (rež. A. Puipa).

Tai puiki galimybė pasimėgauti geriausiais lietuviškais filmais už prieinamą kainą, bilietai į vaidybinius filmus – 2 eurai, į dokumentinių trumpametražių filmų programą – 1 euras. Taip pat galima įsigyti abonementą į tris filmus už 5 eurus. Kino seansai vyks mažojoje salėje, vietų skaičius ribotas.

 

Daugiau informacijos:

www.garsas.lt

Telefonu: 8-45 46 88 33

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.