Panevėžiečiai vyksta į Biržus ir Rokiškį ieškoti patraukliausio projekto

2019-05-28 | Kategorija: Krašto naujienos

Visi esame girdėję apie ES Sanglaudos politiką, kuri siekia skatinti ES valstybių ir regionų socialinę ir ekonominę plėtrą, mažinti išsivystymo skirtumus. Ar mums, piliečiams, yra pakankamas vaizdas apie politikos veiksmingumą, sukurtą pridėtinę vertę, teikiamą naudą Lietuvos miestuose ir miesteliuose? Ar turime pakankamai žinių, kas leistų diskutuoti apie Sanglaudos politikos poveikį? Panevėžiečiai savanoriai išvykta į kaimyninius miestus, birželio 3 d. į Rokiškį, birželio 25 d. į Biržus. Tikslas – pasidairyti, įvertinti, domėtis ES Sanglaudos politikos ateitimi po 2020 m.
Rokiškyje lankysime ES struktūrinių fondų lėšomis sutvarkytus Rokiškio dvaro rūmus (Krašto muziejų). 2011 metais muziejus buvo pripažintas patraukliausiu turizmo objektu Lietuvoje ir apdovanotas Europos Komisijos prizu. Apžiūrėsime Rokiškio dvaro parką, atnaujinta Tyzenhauzų alėja nueisime nuo dvaro iki Rokiškio Šv. Apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčios, stebėsime miesto senamiestį, Nepriklausomybės aikštę.
Biržuose lankysime dirbtinio ežero Širvėnos sutvarkytą pakrantę, Biržų tvirtovės kiemą, Arsenalą, Astravo dvarą, Kirkilų apžvalgos bokštą. Planuojame susitikti su Biržų, Rokiškio rajonų savivaldybių darbuotojais, pabendrauti su biržiečiais, rokiškėnais, sužinoti kaip jie vertina ES paramą jų rajonams.
Abiejų keliones baigsime diskusija apie ES Sanglaudos politikos reikšmę Lietuvai, rinksime patraukliausią ES struktūriniais fondais finansuotą projektą. Aiškinsimės, ar Lietuva tikslingai panaudojo ES struktūrinius fondus, ar sumažėjo ekonominis bei socialinis išsivystymo lygio skirtumas lyginant su kitomis ES šalimis, kokios pamokos ir kokia Lietuvos pozicija dėl Sanglaudos politikos ateities po 2020 metų.

Panevėžio „Europe Direct“ informacijos centras

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.