Mariaus Abramavičiaus tapybos darbų paroda

2019-05-28 | Kategorija: Susitikimai

Gegužės 31 d. (penktadienį) 16.30 kviečiame į Mariaus Abramavičiaus tapybos parodos „Pasaulis kaip erdvė“ atidarymą.

Apie autorių ir parodą: tapytoją, fotomenininką, keliautoją, rašytoją, poetą, meistrą, avantiūristą Marių Abramavičių Neboisia  galima sutikti ir Užupyje ir Tibete, ir Irane  ir Norvegijoj.  Jį galima sutikti įvairiausiose erdvėse. O kur jis keliauja, kur keliauja jo siela, kaip ji keliauja, ką regi ir mato savo kelyje?

  Parodoje „Pasaulis kaip erdvė“ ir jūs galėsite pamatyti,  jei nors vos, vos savo sielas atversite pamatysite įvairias erdves per kurias atsiveria įvairūs pasauliai.  Jie atsivers iš skirtingo laikotarpio tapybos darbų. Vieni  atsiradę jau seniai, kiti neseniai parkeliavo iš Irano, kur ir buvo sukurti. Visi jie sukurti iš matymų, atsivėrimų, prisilietimų  prie pasaulio erdvių kurios atsiveria nors šiek tiek plačiau pažvelgus, nors 10 ar 20 procentų daugiau atvėrus pasaulio matomumo.

Parodoje pamatysit ir naujausius paveikslus kaip „Šviežio pasaulio sukūrys“ ir „Kelias nežinomybėn“  kuriose atsiveria begalinės erdvės. Tai įspūdžiai iš vidinių kelionių po subjektyvaus pasaulio erdves.

M.Abramavičius gimė Vilniuje, augo Vilniuje ir dažnai gyvena Vilniuje, o dar dažnai keliauja po tolimas ir artimas šalis,yra surengęs daugiau kaip 60 individualių parodų įvairiose pasaulio vietose. Be to stato, vertikales bokštus ir su aitvarais kelia didžiulius paveikslus vėliavas į dangų.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.