Pradėta J. Nastopkos gatvės rekonstrukcija

2019-05-22 | Kategorija: Krašto naujienos

Gegužės pradžioje pradėta Biržų miesto J. Nastopkos gatvės rekonstrukcija. Darbų konkursą laimėjo UAB „Biržų ranga“. Pradinė darbų sutarties vertė – 116 tūkstančių eurų. Rekonstrukcijos metu gatvė bus padengta asfaltbetonio danga, padarytos nuovažos į gyventojų valdas, nutiestas kairiosios gatvės pusės šaligatvis, sutvarkyta aikštelė prie kapinių, rekonstruotas gatvės apšvietimas. Sutartyje numatyta, kad darbai bus atlikti per 12 mėnesių su galimybe juos pratęsti dar 12 mėnesių. Tačiau UAB „Biržų ranga“ generalinis direktorius Stanislovas Mačiulskis rajono Savivaldybės vadovams žadėjo, kad bendrovė darbus stengsis atlikti greičiau – iki šių metų lapkričio pradžios.

UAB „Biržų vandenys“ direktorius Rimantas Martinonis  paaiškino, kad daugelis šios gatvės gyventojų savo būstus jau yra prisijungę prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, o tiems, kas nespėjo prisijungti, tinklų atšakos bus išvedamos į gatvės pakraščius – jei gyventojai norės prisijungti vėliau, nereikės ardyti naujos gatvės dangos. Dėl šių darbųUAB „Biržų vandenys“ sudarė sutartį su gatvės rekonstrukciją atliekančia UAB „Biržų ranga“.

Biržiečių atsiprašome dėl nepatogumų, kuriuos sukels gatvės rekonstrukcija. Tačiau ji buvo būtina ir  čia gyvenančių žmonių, ir kapinių lankytojų patogumui.

Biržų rajono savivaldybės inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.