Populiariausias Tarptautinei šeimos dienai skirtas atvirlaiškis – „Mylimas“

2019-05-22 | Kategorija: Palėpė

Gegužės 10 d. Lietuvos paštas išleido netradicinį pašto ženklų ir kuponų lapelį bei 5 atvirlaiškius #VisomsŠeimoms: tėčiams ir mamoms, vieniems auginantiems vaikus, broliams ir seserims, prižiūrintiems vieni kitus bei bevaikėms šeimoms. Šis projektas sulaukė visuomenės dėmesio – jau pirmą atvirlaiškių išleidimo dieną pašto skyriuose ir elektroninėje Lietuvos pašto parduotuvėje pasipylė užsakymai, o socialiniuose tinkluose buvo dalinamasi atvirukų nuotraukomis.

Kiekvienas norintis iš pašto ženklų ir kuponų gali susikomplektuoti savo šeimos modelį ir, pasirinkęs jam labiausiai patikusį atvirlaiškį, paštu nusiųsti brangiems žmonėms linkėjimų. Po beveik dviejų savaičių pardavimų duomenys rodo, kad pats mėgstamiausias atvirukas – „Mylimas“, antroje vietoje – „Suprastas“, trečioje – „Saugus“, ketvirtoje – „Laukiamas“ ir kol kas mažiausiai simpatijų sulaukė vienišoms mamoms skirtas atvirukas „Įkvėptas“. Šių pašto ženklų lapelių ir atvirlaiškių galima įsigyti centriniuose miestų paštuose ir elektroninėje Lietuvos pašto parduotuvėje .

Tarptautinei šeimos dienai skirto pašto ženklo nominalas – 0,84 Eur, juo galima apmokėti ne tik Lietuvoje siunčiamą korespondenciją, tačiau apmokėti ir į užsienį siunčiamus atvirlaiškius, tiražas – 30 tūkst. pašto ženklų. Specialiame Šeimos dienai skirtame lapelyje – 5 pašto ženklai ir 5 skirtingi kuponai be nominalo, kuriuos galima siunčiant sukomplektuoti savo nuožiūra. Pašto ženklo ir atvirlaiškių autorė – Jekaterina Budrytė.

Per metus valstybės valdoma akcinė bendrovė Lietuvos paštas išleidžia 25–27 pašto ženklus.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.