Ukrainos liaudies ikonos – Anykščių sakralinio meno centre

2019-05-15 | Kategorija: Kaimynai

Gegužės 18 dieną, šeštadienį, 20 valandą Angelų muziejuje – Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai) atidaroma Ukrainos liaudies ikonų paroda „ANGELO ATVAIZDAS XVIII-XIX a. UKRAINOS LIAUDIES IKONOSE“.

Joje eksponuojamos 36 ikonos ir 3 skulptūros. Anykščių sakralinio meno centras – šiemet švenčia dešimties metų jubiliejų ir ši paroda yra vienas iš pagrindinių šventės akcentų. 

Parodos atidaryme dalyvaus ir ikonų kolekciją pristatys Ukrainos liaudies ikonų ir antikvarinių daiktų muziejaus „Ukrainos dvasia“ muziejaus įkūrėja, kolekcininkė, filosofijos ir medicinos mokslų daktarė Olga Bogomolets (Ольга Богомолець) ir Ukrainos liaudies ikonų muziejaus direktorė Alina Gaiduk (Аліна Гайдук), Ukrainos ambasados atstovai.

Ukrainos liaudies ikonų paroda „ANGELO ATVAIZDAS XVIII-XIX a. UKRAINOS LIAUDIES IKONOSE“ suteiks galimybę kiekvienam apsilankiusiam pažvelgti į praeitį, prisiliesti prie ukrainiečiams būdingo savito santykio su tikėjimu, Dievu, krikščioniškąja pasaulėjauta, tautinės dievoieškos subtilybėmis. Kiekvienas parodos eksponatas – tiek ikonos, tiek skulptūros – spinduliuoja ir švyti per šimtmečius išgyventą ir subtiliai bei dvasingai įkūnytą širdies šilumą bei meilę, skaidriai plazdančią viltį ir tikėjimą Ukrainos žmonių, visos tautos dvasios jėga.

Ikonų kolekcija atkeliauja iš Ukrainos liaudies ikonų ir antikvarinių daiktų muziejaus „Ukrainos dvasia“ (Музей українських домашніх ікон та старожитностей „ДУША УКРАЇНИ”). Radomyslio pilyje įsikūręs  XVII – XX a. Ukrainos liaudies ikonų muziejus – didžiausias Rytų Europoje. Jo įkūrėja – žymi visuomenės veikėja, kolekcininkė, medicinos ir filosofijos mokslų daktarė Olga Bogomolets (Ольга Богомолець). Ji surinko ir nuo sunaikinimo išgelbėjo daugiau nei 5000 liaudies ikonų iš visos šalies. Tarp muziejaus eksponatų – miniatiūriniai namų ikonostasai, mažos kelioninės ikonėlės, kazokų ir hutsulų sulankstomosios ikonos, taip pat  ikonos, nutapytos ant drobės, išlietos iš metalo, išdrožtos iš medžio, muziejuje nemažai senovinių krikščioniškų medinių ir akmeninių skulptūrų.

Skirtingai nei profesionalai, liaudies menininkai, tapę ikonas,  rėmėsi ne  nusistovėjusiais kanonais, bet savo pačių nuovoka, individualiu santykiu su tikėjimu. Kiekviename Ukrainos regione liaudies ikonografija išsiskyrė unikaliomis savybėmis, spalvų derme, apdaila, atlikimo stiliumi ir ikonografijos technika. Liaudies ikonos skiriasi nuo kanoninės Bizantijos tradicijos, nes jų vaizdai  gyvesni, humaniškesni, šventųjų veiduose išreikštos emocijos. Kiekvienas šventasis pasižymi individualiais žmogiškais bruožais ir savybėmis. Ukrainos namų ikonos skiriasi tuo, kad jos kiekvienai šeimai buvo tapomos individualiai, atsižvelgiant į konkrečios šeimos ar asmens dvasinius poreikius. Todėl kiekviena ikona – didžiulės gelmės ir unikalios prasmės kūrinys, įkūnijantis užkoduotą tikslą, saugojęs asmenį nuo tam tikro blogio, atspindėjęs  Ukrainos šeimų svajones ir viltis.

Anykščių sakralinio meno centre – Angelų muziejuje, kuriame saugoma ir monsinjoro Alberto Talačkos meno kūrinių kolekcija, ir Beatričės Vasaris surinkti darbai angelų tematika, idėja pristatyti kitos šalies krikščioniškąjį meną kilo Anykščių menų centro direktoriui Tomui Tuskeniui. Anykščių garbės ambasadorius Ukrainoje ponas Virginijus Strolia muziejaus darbuotojus supažindino su Ukrainos muziejų atstovais ir padėjo organizuoti tarptautinę parodą.

Paroda Anykščių Angelų muziejuje–Sakralinio meno centre veiks iki rugsėjo 30 d.  Šis renginys yra muziejaus sukakčiai pažymėti parengto projekto „DEŠIMT METŲ PO SAKRALUMO ŽENKLU“ tęsinys.

Projekto partneriai: Ukrainos liaudies ikonų ir antikvarinių daiktų muziejus „Ukrainos dvasia“ (Музей українських домашніх ікон та старожитностей „ДУША УКРАЇНИ”).

Projektą iš dalies remia LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Anykščių rajono savivaldybė.

Informaciją teikia parodos kuratorė Margarita Milašienė, tel. 8-381-51447

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.