Tarp ,,Auksinio kadro‘‘ laimėtojų – fotografas iš Biržų krašto Ramūnas Danisevičius

2019-05-08 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Ramūną Danisevičių sveikina Seimo narė L.Matkevičienė

Neseniai Vilniaus rotušėje  paminėta  profesinė šventė – 18-ieji spaudos fotografų apdovanojimai. Iškilmingoje scenoje,, Auksinio kadro“ prizai įteikti praėjusių metų geriausių fotografijų autoriams. Tarp jų – „Lietuvos ryto“ fotografui Ramūnui Danisevičiui, kilusiam iš Biržų rajono Klausučių kaimo ir laimėjusiam net dviejų kategorijų – „Reportažo“ ir „Fotopasakojimo“ ,,Auksinius kadrus‘‘.

Konkursui fotografijas pateikė 111 autorių , jo temos: „Naujienos“, „Gyvenimas“, „Portretas“, „Kultūra“, „Kariuomenė“, „Sportas“, „Pramogos“, „Gamta ir jos apsauga“, „Reportažas“, „Fotopasakojimas“ ir „Europos metai“.
„Reportažas“ temos laimėtojas – R.  Danisevičius.  Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22 ir 23 d. tapo rimčiausiu išbandymu tvarkdariams ir komunalininkams. Juk tai ne roko žvaigždė, padainuojanti vieną vakarą arenoje ir išskrendanti koncertuoti į kitą šalį. Ilgesnis popiežiaus apsilankymas, sutraukęs milžiniškas minias maldininkų į Vilnių ir Kauną, vertė sukti galvą, kaip sutelkti pareigūnų būrius tvarkai užtikrinti, kur rasti krūvas užtvarų, biotualetų, kaip suspėti suremontuoti pastatus, gatves ir aikštes.

 „Fotopasakojimas“ temos laimėtojas – R.Danisevičius. Asta gyvena savo įprastą gyvenimą Rokiškyje. Verčiasi žemės ūkiu, skaito knygas, mėgsta aktyvų laisvalaikį. Kiekvieną vasarą važiuoja prie jūros. Astos kasdienybė pažymėta negalios. Tačiau neįgalumas jos neapibūdina. Ji yra stipri, nepriklausoma ir graži. Fotografuota Rokiškyje Astos namuose ir Palangoje.

Renginio metu buvo  pristatytas metraštis „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ bei atidaryta paroda, kurioje eksponuojami konkurso finalininkų darbai – 149 fotografijos. Paroda Vilniaus rotušėje veiks iki gegužės 31 d. Žurnalistinės fotografijos konkursas pristato svarbiausių praėjusių metų šalies įvykių, aktualijų, asmenybių nuotraukas. Įvairios temos, atskleidžiančios socialinę, kultūrinę, politinę gyvenimo mozaiką ir susidėlioja į bendrą šalies gyvenimo vaizdą.

Nuoširdžiai sveikiname Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatą, puikų fotografą Ramūną Danisevičių ir linkime jam kūrybinės sėkmės.

Aldona Jakavonienė
LR Seimo nario padėjėja

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.