Pasvalio biblioteka kviečia kartu paminėti Europos dieną

2019-05-08 | Kategorija: Kaimynai

Gegužės 9-ąją Europos Sąjungos šalyse bus minima Europos diena. Šią dieną prisiminsime, ką reiškia būti europiečiu, Europos Sąjungos nariu, kas mus visus vienija. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji  biblioteka (Vytauto Didžiojo a.7) kviečia Jus į šią savaitę vykstančius Europos dienai skirtus renginius:

 Gegužės 9 d., ketvirtadienį, 11.00 val. bibliotekos 3 a. fojė bus atidaryta Jungtinė darbų paroda „Europos diena – kūrybingai!“

Ši paroda ypatinga tuo, kad joje eksponuojamų darbų autoriai – lankytojai ir darbuotojai iš Pasvalio rajone veikiančių ugdymo, užimtumo įstaigų, organizacijų, draugijų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais ir suaugusiais bei neįgaliaisiais. Atidaryme jie pristatys savo darbus ir dovanos lankytojams šventišką nuotaiką!

Paroda bibliotekoje bus eksponuojama visą gegužę. Kviečiame ateiti!

Gegužės 10 d., penktadienį, 13.00 val. bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.) vyks susitikimas su teatro „Kitas kampas“ aktoriumi  Kirilu Glušajevu.

Aktorius pasidalins savo asmenine #EUandME istorija, nutikusia prieš 14 metų Anglijos kaime, kai Kirilas dalyvavo studijų mainų programoje Erasmus+.
Tai istorija nuo kelionės planavimo iki įsikūrimo studijų miestelyje, nuo meilės trikampių iki suvokimo, ką reiškia tikri mokslai, nuo kultūrinio šoko iki patirčių, įgytų prieš 14 metų, bet praverčiančių net šiandien.
Kirilą galite pamatyti kino salėse, teatro scenose, improvizacijų teatro „Kitas Kampas” pasirodymuose.
Renginys skirtas Europos dienai paminėti. Renginys subalansuotas jaunimui, tačiau yra atviras ir jame dalyvauti gali visi norintys. Renginio rėmėjas: UAB „Gravitas Partners“ .

Maloniai kviečiame!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.