Projektas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ tęsiamas jau trečius metus

2019-05-07 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Š.m. gegužės 3 d., Joniškyje, Lietuvos ir Latvijos pasienio savivaldybių vadovai susitiko pasirašyti projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje! 2019 m.“ bendradarbiavimo sutarties ir paskelbti projektą atidarytu. Projekto tikslas – supažindinti lietuvius ir latvius su pasienio turizmo objektais ir renginiais.

Projekte dalyvauja Bauskės, Iecavos, Rundalės, Vecumniekų, Biržų, Pakruojo, Pasvalio ir Joniškio savivaldybės.

Šiais metais kviečiame aplankyti 24 akcijos objektus. Akcijos antspaudus, parodant nuotraukas (telefone arba fotoaparate), kuriose turi būti matomas Tu ir akcijos objektas, galima gauti bet kuriame turizmo informacijos centre. Pagrindinis prizas  – „Baltik Vairas“ 8 dviračiai  ir kiti vertingi rėmėjų apdovanojimai. Projekte gali dalyvauti Lietuvos ir Latvijos gyventojai nuo 12 metų amžiaus.

Šių metų Biržų rajono objektai yra: siaurojo geležinkelio komplekas „Siaurukas“, garsioji „Karvės ola“ bei Biržų miesto šventė, kuri vyks rugpjūčio 3 d. Objektai – nemokami. Nusifotografavus prie jų ir užsukus į turizmo informacijos centrą galima atsižymėti. Papildomi objektai ‚Senovinės technikos muziejus‘ Sodeliškio dvaro sodyboje ir Biržų pilies arsenalas, kuriuos bus galima aplankyti nurodytu darbo laiku. 

Informaciją apie visus lankytinus objektus, rasite skrajutėse, jas įsigyti galima visuose Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Bauskės, Iecavos ir Vecumniekų, Rundalės turizmo informacijos centruose. Išmaniems šio projekto dalyviams yra siūloma alternatyvi naujiena (vietoje turistinio žemėlapio) – mobili projekto programėlė „KaiminiZemgale“, kurią bus galima atsisiųsti iš Google Play ir App Store. Turėdami šią programėlę galėsite užsiregistruoti, sekti savo aplankytų objektų ir renginių skaičių, matyti, kiek jums dar trūksta iki galimybės laimėti prizus.

Projekto uždarymo  renginys vyks spalio 12 d. Iecavoje, kur bus ištraukti laimingieji ir išdalinti prizai, tokiu būdu simboliškai uždarant aktyvų turizmo sezoną.

Dugiau informacijos galite rasti internetinėje svetainėje:

https://sites.google.com/view/kaiminizemgale/akcija-akcijo

arba Facebook paskyroje:

https://www.facebook.com/kaiminizemgale 

Projekto trukmė – 2019 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 30 d.

Biržų turizmo informacijos centras

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.