LRT žodžiu išrinktas politologo N. Maliukevičiaus pavartota „melagiena“

2019-05-06 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Nerijus Maliukevičius. Asm.archyvo nuotr.

Gegužės 7-osios – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos – išvakarėse paskelbti LRT žodis ir LRT posakis. Juos iš šio sezono laidų rinko LRT žurnalistų ir laidų vedėjų sudaryta komisija, taip pat LRT žiūrovai, klausytojai ir skaitytojai. Komisijos nuomone, LRT žodžio titulo nusipelnė „melagiena“, nuskambėjęs LRT RADIJO laidoje „Aktualijų studija“, jį kalbėdamas apie Rusijos propagandą pavartojo VU TSPMI dėstytojas, dr. Nerijus Maliukevičius.  LRT posakiu išrinktas „Nemira, come on“, pavartotas LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“. Taip į Nemiros Pumprickaitės klausimą sureagavo Šarūnas Marčiulionis.

„Pirmąkart „melagieną“ užmačiau 2018-ųjų pabaigoje, jį kaip „fake news“ atitikmenį lietuvių šnekamojoje kalboje, kaip suprantu, pasiūlė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų bankas. Patiko. Pradėjau vartoti šnekėdamas apie propagandą ir manipuliacijas. Norėjau patikrinti, ar jis priimtinas kitiems, ar prigis? Tokio rezultato tikrai nesitikėjau“, – sako dr. Nerijus Maliukevičius.

Už „melagieną“ daugiausia balsavo ir visuomenė – žiūrovai, klausytojai ir skaitytojai. Jų išrinktas posakis – „Kauno visvaldybė“, vartojamas LRT laidoje „Dviračio žinios“.

Komisiją sudarė Marijus Žiedas, Margarita Alper, Austėja Kuskienė, Aistė Plaipaitė, Indrė Česnauskaitė, Ineta Nedveckė.

LRT žodžio ir posakio rinkimai vyksta antrus metus. Pernai išrinkti žodžiai „slydmetis“, „lydekolakis“ ir posakiai „kiaulės akių problema“, „smegenų įšalas“.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.