VMI: prašymai skirti dalį pajamų mokesčio paramai – iki gegužės 2 dienos

2019-04-29 | Kategorija: Visuomenė

Valstybinė mokesčių inspekcijainformuoja, kad nuo metų pradžios jau gauta daugiau nei 179 tūkst. prašymų skirti dalį pajamų mokesčio paramai. Be to, skaičiuojama, jog ankstesniais metais už 2018 metų laikotarpį pateikta daugiau nei 303 tūkst. prašymų skirti dalį pajamų mokesčio paramai. Gyventojai, norintys šiemet paremti pasirinktą paramos gavėją, politinę partiją, profesinę sąjungą arba jų susivienijimą turėtų suskubti ir užpildyti bei pateikti VMI prašymą (FR0512 formos 4 versiją)iki deklaravimo pabaigos – 2019 m. gegužės 2 dienos.

„Paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, galima skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio, politinėms partijoms – iki 1 proc. Nuo šių metų iki 1 proc. pajamų mokesčio gyventojai gali papildomai skirti ir profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams“, – apie šių metų paramos skyrimo naujoves primena VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė.

VMI atkreipia dėmesį, kad gyventojai, kurie 2018 m. ar anksčiau pateikė prašymus skirti profesinei sąjungai ar jų susivienijimui iki 2 procentų pajamų mokesčio, juos turi patikslinti, tai yra pateikti naujus prašymus – FR0512 formos 4 versiją. Tą padaryti galima iki š. m. rugpjūčio 20 d. Naujuose prašymuose reikia nurodyti, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 1 procento (ar mažesnė) pajamų mokesčio dalis.Prašymo nepatikslinus ir nepateikus naujo, jame nurodyta pajamų mokesčio dalis profesinei sąjungai ar jų susivienijimui 2019 m. negalės būti pervesta.

„Svarbu ir tai, kad metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki 2019 m. gegužės 2 d. turi pateikti 2018 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą). Jos nepateikus arba pateikus pavėluotai, paskirta pajamų mokesčio dalis šiais metais nebus pervedama. Pervesta bus vėliau,tik gavus pajamų deklaraciją“, – sako VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė.

VMI primena, kad patogiausia prašymądalį pajamų mokesčio skirti paramai pateikti elektroniniu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS) bei mobiliąją programėlę e.VMI (pastarąją gyventojams rekomenduojama atnaujinti). Prašymus paramai taip pat galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui, atsiųsti paštu (išskyrus siuntimą elektroniniu paštu). Pažymėtina, kad 2019 metai, planuojama, yra paskutiniai, kuomet skirti dalį pajamų mokesčio paramai galima pildant popierinius prašymus. Nuo 2020-ųjų prašymai skirti dalį pajamų mokesčio bus priimami tik elektroniniu būdu.Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Pernai daugiau nei 531 tūkst. gyventojų paramai skyrė per 17,6 mln. eurų, iš jų 1 mln. eurų – politinėms partijoms. Profesines sąjungas ar jų susivienijimus praėjusiais metais parėmė daugiau nei 7,5 tūkst. gyventojų. Jie 411 profesinių sąjungų ar profesinių sąjungų susivienijimų skyrė daugiau nei 192 tūkst. eurų paramos.

VMI gyventojų paramą organizacijoms perveda iki lapkričio 15 d.Pažymėtina, kad pirmiausia gyventojų lėšos pervedamos tiems paramos gavėjams, kuriemsvisi rėmėjai paramą skiria tik elektroniniu būdu.2018 m. prašymus e. būdu pateikė 63 proc. gyventojų.

Sužinoti apie paramos pervedimą (su nurodytu paramos gavėju bei jam pervestą konkrečią sumą)gyventojai gali rasti prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), pasirinkę EDS funkcijos -> Pranešimas mokėtojui -> Peržiūra.

Paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų,įskaitant ir meno kūrėjų, taip pat profesinių sąjungų ir profesinių sąjungų susivienijimų, politinių partijų duomenys skelbiami čia.

Daugiau informacijos, susijusios su paramos skyrimu, gyventojai gali rasti VMI interneto svetainėje čia ir čia, taip pat paskambinę trumpuoju numeriu1882arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.