Šiekštininkų bendruomenė tapo LRT laidos ,,Gimtoji žemė‘‘ 2019 metų Jorės konkurso ,,Už tai, kad visiems būtų geriau‘‘ nugalėtoja

2019-04-29 | Kategorija: Palėpė

Šiekštininkų bendruomenė. Aldonos Jakavonienės nuotr.

Šiemet Biržuose vyko iškilmingos Jorės apdovanojimų teikimo iškilmės. Jose dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo nariai Audrys Šimas ir Laimutė Matkevičienė, Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas. Susirinkusius sveikino 2018 metų Jorės nominantas Biržų Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas Ernestas Želvys.

,,Džiaugiuosi Jūsų darbais ir Jumis visais, kad darote gera ir skleidžiate gerą nuotaiką, o kartu ir garsinate savo kraštą. Tai mus visus įpareigoja dar geriau dirbti. Dėkoju prodiuseriui Kęstučiui Ligeikai ir visiems Lietuvos televizijos laidos ,,Gimtoji žemė‘‘ rengėjams už puikią iniciatyvą ir idėją pasidairyti po Lietuvos kaimus ir rajonus ,pastebėti ir parodyti paprastų, kuklių žmonių darbus, pagerbti juos, – sakė Lietuvos Respublikos Seimo narys Audrys Šimas.

Prieš tai visi 2019 metų Jorės nominantai keliavo po Biržų rajoną, susipažino su Sodeliškių dvaro sodyba, buvo Kirkilų apžvalgos bokšte, ,,Rinkuškių‘‘ alaus kelio muziejuje, Biržų krašto muziejuje ,,Sėla‘‘. Kelionėje po Biržų kraštą keliavo per 100 žmonių iš Kaišiadorių, Pagėgių ,Raseinių, Kauno rajonų. Visą dieną gerą nuotaiką ir bendrystės jausmą kūrė ne tik Biržų rajono šeimininkai, bet ir etnologė Gražina Kadžytė bei muzikantas, folkloristas Albinas Batavičius.

Kasmet Lietuvos televizijos laida ,,Gimtoji žemė‘‘ pakviečia visus pasidairyti po savo rajoną ar kaimą, kur gyvename ir paieškoti žmonių, kurių darbai ir veikla yra verti šios nominacijos. Konkurso ,,Už tai, kad visiems būtų geriau‘‘ idėjos autorius ir sumanytojas Kęstutis Ligeika. Jis rengiamas nuo 2008 metų vis kitame Lietuvos regione. Baigiamasis renginys pagal laidos rengėjų tradiciją vyksta ten, iš kur kilęs praėjusių metų nominantas.

Šiemet Jorio konkursui buvo pasiūlyta 11 nominantų iš Biržų, Kupiškio, Kaišiadorių, Raseinių, Alytaus, Pagėgių, Kauno rajonų.

2019-ųjų metų LRT laidos ,,Gimtoji žemė‘‘ Jorio apdovanojimų laimėtoja – Šiekštininkų bendruomenė. Jai laidos prodiuseris Kęstutis Ligeika įteikė alytiškio tautodailininko Sauliaus Lampicko specialiai šiam konkursui sukurtą skulptūrą.

Sauliaus Lampicko skulptūra. Aldonos Jakavonienės nuotr.

Šių metų Jorio konkursui Seimo narys Audrys Šimas pristatė Biržų rajono Šiekštininkų bendruomenę ir Kirdonių daugiafunkcio centro darbuotoją Agnę Drevinskaitę bei Nidiją Sankauskienę .Kultūros puoselėtoja Nidija Sankauskienė, gimusi ir augusi Pasvalyje, baigusi mokslus atvyko į Kupiškį. Nidija Sankauskienė yra Kupiškio meno mokyklos mokytoja ir ansamblių vadovė, Kupiškio kultūros centro meno vadovė. Taip pat daugelio meno švenčių dirigentė, chorų organizatorė ir vyriausioji dirigentė.N Sankauskienės vadovaujamame Moterų vokaliniame ansamblyje „Versmė“ dainuoja pedagogės, medikės, kultūros darbuotojos bei kitų profesijų atstovės. „Versmė“ dalyvauja konkursuose, festivaliuose, rengia koncertines programas Kupiškio visuomenei. Kupiškio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Duo“ dalyvauja konkursuose, nacionaliniuose ir rajono renginiuose, rengia koncertus.

Kunigas Ernestas Želvys ,etnologė Gražina Kadžytė ir etnografas,muzikantas Albinas Batavičius sveikina susirinkusius į 2019 metų Jorės baigiamąjį renginį. Aldonos Jakavonienės nuotr.

Įsimintiniausias bei įspūdingiausias bendruomenės organizuotas renginys – skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Renginys buvo skirtas ne vienai datai paminėti, o šimto metų sėkmės istorijai, kurią kūrėme jie  visi: mūsų seneliai, proseneliai, tėvai, mes. Todėl jie  siekia, kad visi pajustų šventinę valstybės jubiliejaus atmosferą ir patirtų tik geras emocijas.

Atiduodami pagarbą kraštiečiui savanoriui Petrui Styrai, Valstybės vėliavos spalvomis puošė kelio, vedančio į savanorio Tėviškę bei amžinojo poilsio vietą – Šiekštininkų kapines, pakelėje augančių 100 medžių. Apie vykusį renginį yra sukurtas filmas „Atkurtos Lietuvos šimtmečio minėjimas Šiekštininkų bendruomenėje“, renginys publikuotas žiniasklaidoje.

Pažymėtina ir tai, kad Bendruomenė ne tik organizuoja pati renginius, bet ir aktyviai dalyvauja Biržų rajono kaimo bendruomenių organizuojamuose renginiuose, neatsisako dalyvauti ir Lietuvos bendruomenių sąjungos organizuojamuose renginiuose.

Susibūrusi Bendruomenės humoro grupė „Šiekštininkų damos“ ne tik vietos bei Panevėžio apskrities renginių dalyvė, smagu, jog grupė gerai pažįstama ir kviečiama „Šou pasirodymams“ į kitas

Lietuvos apskritis. Be humoro grupės – suburtas senjorų ansamblis, moterų bei vaikų ansambliai, mišrus humoristinių šokių ansamblis, „Mini teatro trupę“.

2018 m. Bendruomenė dalyvavo „Tautos šimtamečiai ąžuolai“ konkurse. Bendruomenė iškovojo „Šimtmečio linksmiausieji“ nominaciją.

Seimo narė Laimutė Matkevičienė sveikina Kaišiadorių rajono ,,Žaslos “ kapelos vadovę Daivą Mockuvienę,kuri buvo pristatyta Jorio konkurso ,,Už tai,kad visiems būtų geriau“ nominacijai . Aldonos Jakavonienės nuotr.

Agnė Drevinskaitė dirba Biržų rajono Kirdonių daugiafunkciniame centre vaikų darželio auklėtojos padėjėja. Jauna ir kūrybinga mergina, kurios darbai vertinami tiek kolektyvo, tiek Kirdonių bendruomenės narių. Įsimintinos ir reikalingos vaikų, tėvelių ir senelių šventės Vasario 16, Kovo 11 ir kitose šventėse, kur Agnė yra geros nuotaikos skleidėja ir visų numylėtinė. Svarbiausia, kad jaunas žmogus myli savo darbą ,gimtinę ir iš jos niekur nesiruošia išvažiuoti. Dar Agnė –puiki kulinarė ir konditerė, kurianti tortams receptus ir juos kepanti. Įspūdingais Agnės  piešiniais ir dekoracijomis išpuoštas Kirdonių daugiafunkcinis centras kasdien laukia ir vaiko, ir kiekvieno  čia užsukančio…

Reportažai iš 2019 metų Jorės apdovanojimų iškilmių ir ekskursijos po Biržų kraštą bus parodyti LRT laidose ,,Gimtoji žemė“. Laida yra rodoma šeštadieniais 8val. per LRT plius kanalą. O nespėjusiems laidos pažiūrėti, tai galima padaryti www.lrt.mediateka.lt

 

Aldona Jakavonienė

Seimo nario Audrio Šimo patarėja

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.