Zimbabvė – Kaišiadorys: šeima susitiko po pusmečio

2019-04-24 | Kategorija: Palėpė

Mažasis erelis rėksnys su GPS siųstuvu. VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ nuotr.

„Pagaliau!“, „Nuostabu“, „Gera žinia“ – praeitą savaitę džiūgavo Facebook puslapio Padėkime ereliams sekėjai, sulaukę žinios, kad į Lietuvą sugrįžo mažojo erelio rėksnio patelė Metida. Sugrįžo ir iškart nuskubėjo prie lizdo Kaišiadorių rajone, kur jos jau laukė kiek anksčiau sugrįžęs patinas Kaunas. Kuo ypatingi šie ereliai, ne tik turintys vardus, bet ir stebimi puslapio sekėjų?

 

Mažieji ereliai rėksniai – tikri Europos gyventojai, didžioji jų pasaulinės populiacijos dalis gyvena būtent ES šalyse. Tačiau žiemoti šie paukščiai skrenda toli – į pietų ir pietryčių Afrikos valstybes. Nors mūsų Lietuva yra maža šalis, tačiau esame labai svarbūs šiai rūšiai – Lietuvoje gyvena net 10 % visų pasaulio mažųjų erelių rėksnių. Rūšis paplitusi visoje Lietuvoje, tačiau pastaruosius dešimtmečius dėl intensyvios žemdirbystės ir ūkininkavimo miškuose buvo stebėtas jų mažėjimas. Mažieji ereliai rėksniai įtraukti į saugomų rūšių sąrašą, saugomi pagal EB Paukščių direktyvą, saugomos visos žinomos jų lizdavietės, tačiau ir to kartais nepakanka. Norint užtikrinti tinkamą rūšies apsaugą, reikalingos kuo išsamesnės žinios apie rūšį, ne tik jos veisimosi vietoje, bet ir visame migracijos kelyje. Būtent todėl mažųjų erelių rėksnių pora Kaunas ir Metida buvo paženklinti GPS siųstuvais, leidžiančiais jau antrus metus stebėti, kur ir kaip skrenda šie ereliai.

 

Kaunui ir Metidai siųstuvai buvo uždėti 2017 metų vasaros pabaigoje Kaišiadorių rajone, netoli lizdo. Siųstuvai kas keliolika minučių fiksuoja tikslią erelių buvimo vietą, jų kūno padėtį, aktyvumą bei perduoda šiuos duomenis nuotoliniu būdu. Todėl žinome, kad tą rudenį ereliai į kelią pakilo atskirai, žiemoti skrido tuo pačiu keliu, nors nevienodais tempais. Skirtingai nei veisimosi metu Lietuvoje, žiemodami ereliai neprisiriša prie teritorijos, klajoja didelius atstumus. Ir nors dalis klajonių teritorijų persidengė, ši erelių pora tolimoje Afrikoje taip ir nesusitiko. Tačiau pernai pavasarį abu sėkmingai sugrįžo į tą patį mišką Kaišiadorių rajone, Kaunas įveikęs daugiau kaip 26 tūkstančius kilometrų, o Metida – net 32 tūkstančius! Ir visgi Metida smarkiai vėlavo sugrįžti, galbūt todėl ši pora pernai neperėjo, tačiau visą sezoną laikėsi kartu, susikrovė naują lizdą. Na, o rudenį vėl atskirai pakilo į skrydį ir šią žiemą praleido vėlgi ne kartu.   

Kur žiemoja lietuviški ereliai. VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ nuotr.

Kur yra ir ką veikia šie ereliai gali žinoti kiekvienas, sekdamas naujienas Facebook paskyroje Padėkime ereliams. Todėl vos ereliams pakilus skristi atgal į Lietuvą, daugybė žmonių nekantriai sekė ir stebėjo, kaip greitai šie ereliai skrenda, ar sėkmingai įveikia pavojingas dykumų zonas, šalis, kuriose šie ir kiti paukščiai vis dar šaudomi pramogai. Šiandien galime ramiai atsikvėpti – abu ereliai sėkmingai ir laiku sugrįžo, susitiko prie savo lizdo ir, tikimės, sėkmingai perės. Erelių siųstuvai yra su saulės baterijomis, todėl tikėtina, kad šią erelių porą bus galima stebėti dar ne vienus metus. 

Visas Metidos 2018 m. rudens – 2019 m. pavasario migracijos kelias. VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ nuotr.

Visas erelio Kauno 2018-2019 m.migracijos kelias. VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“

Mažųjų erelių rėksnių kelionės ir jų apsaugos iniciatyvos vykdomos savanoriška nevyriausybinės organizacijos iniciatyva, Kauno ir Metidos siųstuvų įsigijimą parėmė Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus ir advokatų profesinė bendrija „Žabolienė ir partneriai METIDA“. Norint sukaupti daugiau žinių ir daryti apibendrinimus, reikėtų stebėti dar bent kelis šios rūšies paukščius. Todėl kviečiame ir Jus prisidėti prie šių įdomių žinių rinkimo ir erelių apsaugos, skiriant savo 2 % GPM ar prisidedant kitokia parama. Plačiau apie tai skaitykite svetainėje  arba facebook paskyroje Padėkime ereliams.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.