Nepakartojamas koncertas Biržų pilies salėje

2019-04-22 | Kategorija: Renginiai

BIRŽŲ PILIES SALĖJE

2019 m. gegužės 2 d., ketvirtadienį, 17.30 val.

KONCERTAS

profesorė Raminta Lampsatytė

pristato

Vaida Butautaitė

(sopranas, Lietuva)

Ceren Aydin Akkoç

(sopranas, Turkija)

Roberto Hernán Berner Rodríguez

(tenoras, Čilė)

Raminta Lampsatytė

(fortepijonas, Vokietija)

 

PROGRAMOJE:

 

G.F.Händel, C.W.Gluck, W.A.Mozart, G.Donizetti, V.Bellini, G.Verdi, G.Puccini operų arijos, C.Schumann, K.Brundzaitės dainos, Turkijos, Čilės autorių vokaliniai kūriniai

 

   Bilietų kaina 7 EUR

   Senjorams, neįgaliesiems ir moksleiviams – 5 EUR

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.