Biržų krašto atstovai pristatyti LRT laidos ,,Gimtoji žemė‘‘ 2019 metų Jorio nominacijai ,,Už tai, kad visiems būtų geriau‘‘

2019-04-19 | Kategorija: Palėpė

Šiekštininkų bendruomenė

Kasmet Lietuvos televizijos laida ,,Gimtoji žemė‘‘ pakviečia visus pasidairyti po savo rajoną ar kaimą, kur gyvename ir paieškoti žmonių, kurių darbai ir veikla yra verti šios nominacijos. Šių metų Jorio konkursui Seimo narys Audrys Šimas pristatė Biržų rajono Šiekštininkų bendruomenę ir Kirdonių daugiafunkcinio centro darbuotoją Agnę Drevinskaitę. Seimo narys Audrys Šimas ir rajono savivaldybės tarybos narė Stasė Eitavičienė yra Šiekštininkų bendruomenės krikštatėviai.

Balsuoti už šiuos nominantus galima interneto svetainėje  iki balandžio 24 dienos.24 valandos. Laimės tas nominantas, kuris internetinio balsavimo metu surinks daugiausiai balsų. Kadangi pernai nominacijos laureatu tapo Biržų Šv. Jono Krikštytojo vikaras kunigas Ernestas Želvys, todėl tradicinė Jorės apdovanojimų ceremonija šiemet vyks Biržuose balandžio 26 dieną. LRT laidos ,,Gimtoji žemė‘‘ kūrėjai ir paskelbs 2019 metų Jorės laimėtoją.

Laida yra rodoma sekmadieniais 8val.per LRT plius kanalą. O nespėjusiems laidos pažiūrėti, tai galima padaryti LRT mediatekoje.

Kviečiame atiduoti savo balsus už Biržų krašto žmones. 

Šiekštininkų bendruomenę vienija 80 įvairaus socialinio sluoksnio, amžiaus ir išsilavinimo nariai.

Įsimintiniausias bei įspūdingiausias bendruomenės organizuotas renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Renginys buvo skirtas ne vienai datai paminėti, o šimtometų sėkmės istorijai, kurią kūrė jie visi: seneliai, proseneliai, tėvai, mes. Todėl jie siekia, kad visi pajustų šventinę valstybės jubiliejaus atmosferą ir patirtų tik geras emocijas.

Atiduodami pagarbą kraštiečiui savanoriui Petrui Styrai, valstybės vėliavos spalvomis puošė kelio, vedančio į savanorio tėviškę bei amžinojo poilsio vietą – Šiekštininkų kapines, pakelėjeaugančių 100 medžių. Apie vykusį renginį yra sukurtas filmas „Atkurtos Lietuvos šimtmečio minėjimas Šiekštininkų bendruomenėje“, renginys publikuotas žiniasklaidoje.

Pažymėtina ir tai, kad bendruomenė ne tik organizuoja pati renginius, bet ir aktyviai dalyvauja Biržų rajono kaimo bendruomenių organizuojamuose renginiuose, neatsisako dalyvauti ir Lietuvos bendruomenių sąjungos organizuojamuose renginiuose.

Susibūrusi bendruomenės humoro grupė „Šiekštininkų damos“ ne tik vietos bei Panevėžio apskrities renginių dalyvė, smagu, jog grupė gerai pažįstama ir kviečiama „Šou pasirodymams“ į kitus Lietuvos regionus. Be humoro grupės – suburtas senjorų ansamblis, moterų bei vaikų ansambliai, mišrus humoristinių šokių ansamblis, „Mini teatro trupė“.

2018 m. Bendruomenė dalyvavo „Tautos šimtamečiai ąžuolai“ konkurse. Bendruomenė iškovojo „Šimtmečio linksmiausieji“ nominaciją.

Agnė Drevinskaitė dirba Biržų rajono Kirdonių daugiafunkciniame centre vaikų darželio auklėtojos padėjėja. Jauna ir kūrybinga mergina, kurios darbai vertinami tiek kolektyvo, tiek Kirdonių bendruomenės narių. Įsimintinos ir reikalingos vaikų, tėvelių ir senelių šventės Vasario 16, Kovo 11 ir kitose šventėse, kur Agnė yra geros nuotaikos skleidėja ir visų numylėtinė. Svarbiausia, kad jaunas žmogus myli savo darbą ,gimtinę ir iš jos niekur nesiruošia išvažiuoti. Dar Agnė –puiki kulinarė ir konditerė, kurianti tortams receptus ir juos kepanti. Įspūdingais Agnės  piešiniais ir dekoracijomis išpuoštas Kirdonių daugiafunkcinis centras kasdien laukia ir vaiko, ir kiekvieno  čia užsukančio…

Balsuokime už Šiekštininkų bendruomenę ir Agnę Drevinskaitę šioje svetainėje. Juk į jų veiklą žiūrint, darosi kiekvienam iš mūsų geriau ir jaukiau gyventi.

Aldona Jakavonienė

Seimo nario Audrio Šimo patarėja

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.