Kviečiame į koncertą La harpe de mélodie: „Dainuojanti arfa“

2019-04-15 | Kategorija: Renginiai

Paprastą, jautrų ir šiltų arfos skambėjimą klausytojo vaizduotė siejo su žmogaus balsu nuo seniausių laikų. Eklektiškoje programoje – arfos ir nuostabaus mecosoprano flirtas, sukuriantis įdomius, netikėtus sąskambius. Skambės prancūzų kompozitorių JacobSenlèches, Guillaume de Machaut, GillesBinchois, taip pat JohnDowland, JacquesArcadelt ir kt. kompozitorių kūriniai.

Biržų pilies rūmai, Jurgio Bielinio bibliotekos salė, balandžio 22 d. 19 val. Koncertas nemokamas.

2019m. balandžio 23-25 dienomis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje Pop‘Harpe asociacijos (Prancūzija) arfų gamybos dirbtuvės.
Kursų metu dalyviai iš patvarių medžiagų gamins gražiai skambančias arfas, įgis pirmuosius grojimo įgūdžius, mokysis lengvai ir paprastai muzikuoti, improvizuoti.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.