#TaVienintelė pusiaukelėje: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius

2019-04-12 | Kategorija: Visuomenė

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, jog gyventojai ir įmonės iki liepos 1 d. vis dar gali pasinaudoti ta vienintele galimybe prisiminti 2014 – 2018 m. pamirštus mokesčius ir juos sumokėti be jokių delspinigių ir baudų. Vien praėjusią savaitę mokesčių mokėtojai sudarė 41 grafiką 316,5 tūkst. eurų pamirštų mokesčių sumai sumokėti.

„Manome, jog kaip tik šiuo metu, įsibėgėjus pajamų ir turto deklaravimui, yra patogus metas gyventojams prisiminti praeityje pamirštus sumokėti mokesčius, o prisiminus, pateikti ar patikslinti senas(2014 – 2017 m.) deklaracijas ir mokesčius sumokėti be jokių delspinigių“, – sako Rasa Virvilienė, bei pažymi, jog nereikėtų suklysti – deklaruoti pajamas už 2018 m. bei mokesčius sumokėti gyventojai turi įprasta tvarka – iki gegužės 2 d.

VMI atkreipia dėmesį, jog galimybė atsiskleisti ir praeityje pamirštus mokesčius sumokėti yra unikali ir ateityje taikoma nebus, todėl norint ja pasinaudoti delsti nereikėtų. Deklaracijų teikimas arba tikslinimas vyksta bendra tvarka, todėl VMI neidentifikuos asmenų, pasinaudojusių vienintele galimybe atsiskleisti. Taip pat, savanoriškai atsiskleidus ir pateikus ar patikslinus deklaracijas, tikimybė sulaukti VMI dėmesio, t.y. būti atrinktiems kontrolės veiksmams, bus mažesnė – pagerėję veiklos ir mokestiniai rodikliai automatiškai reikš ir žemesnę mokestinę riziką. Praktinės situacijos, kuomet vertėtų pasinaudoti šia vienintele galimybe yra pateiktos VMI svetainėje.

 „Pastebime, kad gyventojai tikrai domisi galimybe prisiminti praeityje pamirštus mokesčius, – sako R. Virvilienė. – Nuo metų pradžios, kuomet paskelbėme informaciją apie atleidimą nuo delspinigių,VMI telefonu šia tema jau sulaukė daugiau kaip 1,1 tūkst. skambučių, o savarankiškai VMI svetainėje ir www.kiek.lt informacijos ieškojo apie 9 tūkst. mokesčių mokėtojų“. Deklaravus praeityje pamirštas pajamas, mokesčius nuo jų reikia sumokėti per 20 dienų, tačiau mokesčių mokėtojai gali sudaryti ir periodinių mokėjimų grafiką –iki 2 metųlaikotarpiui.

„Jei sumokėti visą mokesčių sumą išsyk nėra galimybių, siūlome nedelsiant, per 20 dienų kreiptis į VMI ir pasinaudoti galimybe mokesčių sumą išdėstyti bei sumokėti dalimis be jokių palūkanų“, – sako VMI Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė.

Atleidimas nuo delspinigių galioja praeityje pamirštiems sumokėti VMI administruojamiems mokesčiams (išskyrus žemės mokestį).

Plačiau sužinoti apie tai, kaip ir kodėl verta pasinaudoti vienintele galimybe sumokėti praeityje pamirštus mokesčius, galima VMI interneto svetainėje ,atsakymus į susijusius klausimus teikia konsultantai – 1882, pasirinkus 5mygtuką „vienintelė galimybė atsiskleisti“.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.