Miškininkai kviečia kviečia į ,,Nacionalinį miškasodį“

2019-04-09 | Kategorija: Krašto naujienos

Valst.miškų urėdijos nuotr.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prižiūrimuose miškuose dabar pats darbų įkarštis – sodinamas miškas. 2019 metais planuojama iš viso atkurti 8663 hektarų valstybinių miškų ir įveisti 523 hektarus naujų. Susipažinti, kaip užgimsta miškas, Valstybinių miškų urėdija visuomenę pakvies š. m. balandžio 27 d. – į bendrą šventę „Nacionalinį miškasodį 2019“.

„Nacionalinis miškasodis“ yra tarsi baigiamasis pavasario darbų miškuose akcentas. Neabejoju, kad sulauksime daug dalyvių. Džiugu, kad atgimsta tradicijos – kaip mūsų proseneliai ir seneliai sodino miškus, kurie dabar ošia mums, taip ir mes savo rankomis norime sodinti mišką, kuris liks ateities kartoms“, – apie jau keletą metų gyvuojančią idėją sukviesti Lietuvos gyventojus į miškasodžio šventę pasakoja Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

Į „Nacionalinį miškasodį 2019“ kviečiami visi norintys – šeimos su vaikais, moksleiviai, įmonių, organizacijų atstovai. Dalyvių prašoma užsiregistruoti iš anksto, kad miškininkai pasirūpintų reikiamu skaičiumi miško sodmenų ir įrankių.

„Nacionalinis miškasodis 2019“ vyks 47-iose skirtingose vietovėse visos Lietuvos teritorijoje. Kartu su gamtos mylėtojais šią dieną planuojama pasodinti apie 100 hektarų miško. Juos apsodinti miškininkai atveš apie 400 tūkst. įvairių sodmenų.

Iš viso 2019 metais planuojama atkurti 8663 hektarų miško. Tai šiek tiek mažiau nei buvo atkurta 2018 m.–9192 hektarų. Be to, kiekvienais metais Valstybinių miškų urėdija įveisia naujų miško plotų, taip palaipsniui didindama šalies miškingumą. 2019 m. bus įveista 523 hektarai naujų miškų, pernai metais buvo įveista panašiai – 528 hektarai.

„Miško atkūrimas tiesiogiai susijęs su prieš tai vykdytais kirtimais. Valstybinių miškų urėdija nuosekliai laikosi Miškų įstatymo, kuris įpareigoja kirtavietėse mišką atkurti ne vėliau kaip per trejus metus. Šiais metais miško atkuriama šiek tiek mažiau, nes ir kirtimų pernai buvo vykdyta mažiau“, – sako M. Pulkauninkas.

Pasak įmonės direktoriaus, šiais metais miškasodis prasidėjo gana anksti – tą nulėmė palankios gamtinės sąlygos. Iš Valstybinių miškų urėdijos padalinių pirmieji medžius suskubo sodinti kretingiškiai dar kovo pradžioje.Šiuo metu miško atkūrimo darbai sparčiai vyksta visuose įmonės regioniniuose padaliniuose.

Lietuvos miškuose daugiausiai auga spygliuočių, tad ir miškasodžio metu daugiausiai pasodinama eglių ir pušų. Šių rūšių spygliuočių sodmenys sudaro du trečdalius visų miškasodyje panaudojamų sodmenų, likęs trečdalis – lapuočių sodmenys. 2019 metais bus pasodinta apie 20 mln. vnt. eglių bei pušų sodmenų ir apie 9,2 mln. vnt. juodalksnio, beržo, ąžuolo, klevo, liepos ir kitų lapuočių medžių sodmenų.

Visi miškasodžiui skirti sodmenys yra užauginami Valstybinių miškų urėdijos medelynuose. Didžioji jų dalis – iš selekciškai atrinktų sėklų, kurias subrandina geriausių Lietuvos medžių palikuonys.

Biržuose miškasodis vyks Daudžgirių miške, kontaktinis asmuo – Juozas Šuminas (tel.8620 68637). Prašome registruotis iš anksto.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.