Kino centro „Garsas“ ekranuose – nuodėmingus ryšius demaskuojantys filmai

2019-04-09 | Kategorija: Kaimynai

Plūstelėjus šiltesniems pavasario orams kino centro „Garsas“ repertuare galima išvysti ne tik romantiškai nuteikiančių dramų, bet ir aštraus pobūdžio filmų, kurie paskatins į pasaulį pažvelgti kritiškiau. Per pasaulį nuskambėję įvykiai apie pedofiliją paskatino sukurti daug šią temą gvildenančių filmų, tačiau repertuare išrinkti tik geriausi

Balandžio 10 d. 19 val. veiklių moterų iniciatyva „Normalios bobos eina out“ su jos autore Dovile Filmanavičiūte kviečia pamatyti prancūzų kino provokatoriaus François Ozono reakciją į dvasininkų nusikaltimus. Šiemetiniame Berlyno kino festivalyje Didįjį žiūri prizą pelnęs filmas „Ačiū Dievui“ įkvėptas tikro, šiuo metu Prancūziją drebinančio pedofilijos skandalo.Filmo veikėjas –Aleksandras su šeima gyvena Lione. Vieną dieną jis atsitiktinai sužino, kad vaikystėje jį tvirkinęs kunigas vis dar dirba su vaikais. Jis ryžtasi ieškoti teisingumo ir kartu su kitomis dviem aukomis, Fransua ir Emanueliu, susivienija kovai su kunigų nusikaltimus dangstančia Bažnyčia. Filme režisierius atskleidžia ne tikėjimo, o sistemos, nenorinčios prisiimti atsakomybės, ydas.

Balandžio 11 d. 17.30 val. kino gurmanų klubas „Veidrodžio ložė“ siūlo pamatyti nenuspėjamą skandinavišką dramą „Širdžių dama“, kurioje vaizduojama brandžios moters aistra nepilnamečiui. Filmas atsispiria nuo geriausių Danijos kino tradicijų, tačiau su visai kitokiu, moterišku jautrumu ir subtilumu.Po filmo prie šiltos arbatos puodelio vyks diskusija su psichologe Vilma Skibiniauskaite. Tema: Meilės iš aistros ribų patirtys.

Kino centre „Garsas“ rodomas kinas turi aukštą meninę vertę ir ryškią socialinę poziciją. Bilieto kaina į šiuos filmus tik 4 eurai, taikomos nuolaidos. Bilietus taip pat galima įsigyti internetu.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.