„Jeigu aš matyčiau“: regėjimo negalią turinčio autoriaus knyga Pasvalio bibliotekoje

2019-04-01 | Kategorija: Kaimynai

Redas Olšauskas su savo mokytoja Vijole Vedeckiene.

Balandžio 3 d., trečiadienį, 13.00 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje bus pristatyta ypatinga knyga: nuo gimimo regėjimo negalią turinčio jaunuolio Redo Olšausko eilėraščių rinkinys „Jeigu aš matyčiau“
Redas Olšauskas (g. 2001) – Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos moksleivis. Redas nuo gimimo neregys, gebantis eilėmis išreikšti savo emocijas, jausmus. Išleisti eilėraščių knygą buvo sena jo svajonė, kuri pagaliau išsipildė. Į knygą „Jeigu aš matyčiau“ sudėti eilėraščiai – jaunuolio pirmieji kūrybiniai bandymai, raginantys džiaugtis paprastais kasdieniais dalykais, atveriantys patirtus įspūdžius, nuotaikas.
Redo eilėraščiai knygoje parašyti reginčiųjų ir Brailio raštu. Iliustracijos sukurtos klasės draugų, jos papildytos reljefiniu būdu. Knyga išleista labdaros ir paramos fondo „Matau kitaip“ iniciatyva – fondas padeda atskleisti regos negalią turinčių vaikų gabumus ir įgyvendina jų svajones. Prie knygos išleidimo prisidėjo mokyklos bendruomenė, Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, Joniškio rajono gyventojai, giminės, draugai, pažįstami.
Maloniai kviečiame!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.