Į Biržus atkeliauja Panevėžio fotografų paroda

2019-03-28 | Kategorija: Susitikimai

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ nuo balandžio 5 iki gegužės 1 d. veiks Panevėžio fotografų draugijos paroda METŲ FOTOGRAFIJA 18′.

Kasmetinėje parodoje yra eksponuojamas draugijos narių metų darbo rezultatas – kiekvieno asmeniškai pasirinkta tematika sukurta fotografija.

Šiemet dalyvauja  41 – narys, iš kurių net 3 fotomenininkai. Kiekvienas autorius per vieną savo darbą parodo, kuo gyveno pastaruosius metus arba kokias temas nagrinėja jau ilgą laiką. Apžvalginių parodų tikslas – įvertinti didesnius ar mažesnius pasiekimus, neišvengiant palyginimų ar sugretinimų ir tam tikro kokybinio vertinimo.

Parodos atidarymas vyks balandžio 5 d. 17.30 val. Maloniai kviečiame dalyvauti.

 

Autoriai apie parodą:

 

Fotografija – tai viena iš įtakingiausių XXI meno srovių. Dėl savo paprastumo, dėl tikroviškumo, dėl begalinio galimybių  spektro, dėl  naujų realybių kūrimo, dėl meniškumo, dėl įtakos internetui,

dėl grožio formavimo, dėl mūsų dokumentavimo… Fotografuoti gali visi, bet save vadinti fotografu drįsta labai nedaug.

Nei vienas negimėme fotografu, bet mūsų kartą drįstu vadinti fotografijos zenitu. Panevėžys dažnai laikomas pramoniniu Lietuvos miestu, bet pramonėje save puikiausiai randa ir identifikuoja bent 73 fotografai, kurie oriai gali save vadinti Panevėžio fotografų draugijos nariais. Fotografija  mieste  turi gilias tradicijas ir tvirtus pamatus, todėl  dalyvavimas  bendroje parodoje skatina tobulėti kiekvieną asmeniškai.

Kiekvienais metais draugijos nariai prisistato metų fotografijos parodoje. Šiais metais parodoje dalyvauja 41 fotografas ir pateikia po vieną fotografiją laisva tema.  Vieni parodos dalyviai – visiems

gerai žinomi seni vilkai, o kitiems tai pirmas viešas prisistatymas. Kadangi draugijos nariai yra labai skirtingo braižo, stilių,  požiūrio fotografai, todėl ir fotografijose nerasime vientisumo.  Kiekvienas

pristato  nekvestionuojamai  save.  Vienų  apmąstomas  fotografinis  objektas – žmogus,  o  kitų išskirtinai atskleidžiama gamta.  Fotografiniai ieškojimai dažnai tampa psichologiniais apmąstymais

analizuojant  ne  tik  save  ar  aplinką,  bet  ir daiktus,  paukščius,  gatvę,  madą,  laikinumą,  tylą…  

Taip mes kuriame naują tikrovę ir ieškome savęs, o kartais net nesusimąstome kodėl visa tai vyksta… Fotografija – tai mūsų sustabdyta akimirka ir materializuotas mobilus kūnas.

Panevėžio fotografų draugijos 2018 metų  fotografijų  paroda  atidaryta Biržų krašto muziejuje  „Sėla“ 2019 m. balandžio 5 d.

 

Tadas Povilonis  PFD pirmininkas

*****

Panevėžio fotografų draugija – bendruomenė, kurią sudaro virš septyniasdešimt fotografų. Draugijoje: fotografijos mėgėjai, fotomenininkai, profesionalūs fotografai, analoginės fotografijos, pinholo gerbėjai,

gamtos ir gatvės fotografai. Draugijos  tikslas – vienyti  fotografiją  mylinčias  asmenybes,  organizuoti  parodas, rengti  mokymus, populiarinti fotografiją.

Metų fotografija’18 – mūsų  vaizduotės,  atsiminimų,  norų  ir  pasakojimų  rinkinys.  Metų  paieškų rezultatas. Šviesos ir tamsos pusiausvyra, kurioje yra viena vienintelė akimirka balansuojanti  ties tiesa

ir mažu melu. Fotografija tai mūsų bendruomenę vienijanti dvasia.  Mus vienija vaizdas, kuris yra tarsi vienas ir nepakartojamas, užfiksuojamas tik mūsų akimis ir niekada nebebus pakartotas.  Fotografija –

tai  išliekamasis  momentas,  kuris amžinas,  nesunaikinamas ir liekantis tam, kad būtų pamatytas. Kiekvienoje fotografijoje matome skirtingas technikas, skirtingas emocijas, mintis, spalvas ir stilius.

Fotografijų  pasirinkimas šiai parodai buvo nevaržomas.  Kiekvienas autorius turėjo galimybę pateikti save taip,  kaip jam pasirodė  geriausiai.  Taip, kaip jam labiausiai artima. Taip kaip gali pasirodyti tik jis

su savo akimirka.  Asmenybė  –  kiekviename iš mūsų tūnantis mažas ar didelis  žmogus, kuris ir leidžia mums kurti ir žaisti su savimi. Asmenybė – mūsų charakteris, įtakojamas aplinkos ir pasaulio, kuris mus supa.  Asmenybė tai mūsų išsigelbėjimo takas, kuris veda ir veda tolyn kūrybos keliu. Kartais jis vingiuotas, su atokvėpiais, tačiau nuveda ten, kur reikia tuo momentu. Ir kiekviename iš mūsų momentas yra kitoks. Net jei pastatytumėte mus prieš tą pačią akimirką, mes jums parodytume, kiek skirtingų dalelių joje yra, kiek nuostabių vaizdų gali matyti mūsų vaizduotė. Mūsų pasirinkimas – matyti. Tai pro ką jūs praeinate, nepastebite ar neturite noro pastebėti. Tam ir esame mes – kad matytume tai, kas galbūt paprasta, sudėtinga, nepastebima bet parodoma. 

Sveiki atvykę į mūsų gyvenimo namus – fotografiją.

Liucija Karalienė

PFD kūrybinės grupės vadovė 

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.