Susitikimas su Kaziu Saja Pasvalio bibliotekoje

2019-03-24 | Kategorija: Kaimynai

Iliustracijoje panaudota fotografo Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka.

Kovo 27 d., trečiadienį, 15 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vyks rašytojo Kazio Sajos susitikimas su kraštiečiais.

Rašytojas kvies peržiūrėti ir aptarti dokumentinį filmą „Knygnešio duktė“ apie Jono Žemaičio slaugytoją Mariją Žiliūtę (trukmė – 20 min.).

Rašytojas taip pat pristatys savo naujausią knygą paaugliams „Dar ne visos paslaptys“.

Dalyvaus rašytojo bičiulis kraštietis tremtinys Rimantas Kuprys, knygų leidėja Nijolė Petrošienė.

Nuo 11 val. bibliotekoje bus prekiaujama Kazio Sajos ir kitomis leidyklos „Andrena“ knygomis. 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.