Visko pilnas Biržų kraštas

2019-03-18 | Kategorija: Susitikimai

Ąžuolą apkabinęs J. Kundrotas. Bibliotekos archyvo nuotr.

„Neperdedant galima pasakyti, kad ši tauta, pralaimėjusi istorijoje, dar kartą gimė iš filologijos“.

Šiais Česlovo Milošo žodžiais Biržų bibliotekoje pradėta Knygnešio diena, kurios svečiai – iš Kauno atvykę rašytojas Juozas Kundrotas, leidėjas, žurnalistas Povilas Antanas Kaunas, dailininkas, karikatūrų meistras Vladimiras Beresniovas – dar kartą priminė visiems, kas esame ir kuo būtume buvę, jei ne knygnešystė. Unikalus, nepakartojamas ir neatkartotas reiškinys, įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą.

Lietuviškos spaudos ir rašto draudimas truko 40 metų, tas laikotarpis yra vadinamas Spaudos draudimu, o jo metu į Lietuvą apie 2 tūkstančiai jos teritorijoje veikusių knygnešių iš Mažosios Lietuvos atgabeno beveik 4 milijonus įvairių lietuviškų spaudinių.

Garsiausias knygnešys – mūsiškis Jurgis Bielinis. Kovo 16 -oji yra jo gimtadienis, tad šia proga minima Knygnešio diena.

Dar kovo 15 d., Knygnešio dienos išvakarėse, biblioteka kvietė į Lietuvos televizijos filmą „Aušros sūnūs“ – Kaštonų mokyklos mokiniai (mokytoja Aušra Macienė) po filmo bibliotekoje rašė jo recenziją.

Kovo 16 d. renginyje rašytojas, 40 knygų autorius (7 iš jų – apie knygnešius) J. Kundrotas pasakojo apie savo pirmąją pažintį su knygnešyste: paauglystės metais jis perskaitė A. Molio tarpukaryje išleistą romaną „Knygnešio tragedija” ir jaunajam skaitytojui knyga padariusi labai stiprų poveikį. Anot svečio, tada jis davęs sau pažadą parašyti apie knygnešius. Pažadą ištesėjo. Tuo pirmuoju romanu apie knygnešius jis, sako, gyvenantis iki šiol – toks stiprus buvo knygos poveikis jo gyvenimui.

Bet, klausė J. Kundrotas renginio metu, man iki šiol neaišku, kaip knygnešiai galėjo gyventi be namų, nors juos turėjo? Kaip jie gyveno be vaikų, šeimos, nes nuolat buvo pavojingame kelyje? Ar jūs įsivaizduojate? Aš ne, nors apie knygnešius žinau daug, bet man toks gyvenimo būdas, toks pasiaukojimas nėra suvokiamas iki šiol, kalbėjo rašytojas.

Vladimiras Beresniovas įteikia J.Bielinio portretą. Bibliotekos archyvo nuotr.

Žinomas karikatūristas, surengęs ne vieną savo darbų parodą užsienyje, J. Kundroto knygų iliustratorius V. Beresniovas bibliotekai padovanojo savo tapytą J. Bielinio portretą.

Svečiai su didžia pagarba kalbėjo apie Biržų kraštą. J. Kundrotas: „Biržuose pirmą kartą lankiausi 1970 m., kai keliavau J. Bielinio takais. Atvykti į jūsų kraštą visuomet verta – jūs tiek visko pilni! O J. Bielinis yra tikras pasaulio stebuklas.”

Renginyje dalyvavo Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas. Jis išreiškė viltį, kad Knygnešio dieną švęs, o tai reiškia, kad supras jos reikšmę ir svarbą, ir mūsų vaikai bei anūkai.

Renginio svečiai ir meras. Bibliotekos archyvo nuotr.

Evaldas Timukas, bibliotekininkas, pristatė pernai įrengtą ir šiemet atnaujintą J. Bielinio atminimo kampelį, kuriame yra fotografuojami visi bibliotekos svečiai. Filologė Dalia Kėželienė skaitė ištraukas iš J. Kundroto kūrybos, o renginio pabaigoje svečiai buvo pakviesti aplankyti Suosto kapinaites, kuriose ilsisi didysis knygnešys, bei Purviškių ąžuolą. Šių vietų lankymas – kasmetinė Knygnešio dienos bibliotekininkų tradicija. Vardan tos pačios vilties – nepamiršti, saugoti, gerbti, perduoti.

 Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.