Parodos ,,Slaptasis Biržų miesto archyvas“ atidarymas

2019-03-06 | Kategorija: Krašto naujienos

Kovo 8 d. 16.30 val., minint Magdeburgo teisių suteikimo Biržams 430-ąsias metines,Biržų krašto muziejus „Sėla“ kviečia į parodos „Slaptasis Biržų miesto archyvas“ pristatymą.

Muziejininkai žada praskleisti paslapties šydą ir pirmąkart parodyti Biržų visuomenei slaptojo Biržų miesto archyvo įdomiausius dokumentus. Šia ypatinga proga parodai bus iškelti dokumentai iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ saugyklų ir depozito teisėmis pasiskolinti iš Lietuvos nacionalinio muziejaus. Į parodos pristatymą muziejininkai kviečia jubiliejaus išvakarėse – kovo 8 dieną 16.30 val. Slaptojo Biržų mieto archyvo dokumentai bus ne vienintelė staigmena ir ne vienintelė paslaptis, kurią Jums, mieli biržiečiai, ruošiasi pateikti muziejininkai… Laukiame Biržų „miestėnų“ ir miesto svečių.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.