Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai

2019-03-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Kovo 8 d. (penktadienis)
 
9.00-15.00 val. Atvirų durų diena
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 509 lengvosios pėstininkų kuopos būstinėje (Kęstučio g. 10, Biržai).

 

11.00 val. Biržų rajono savivaldybės ir Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos atstovai padės gėles ant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataro Petro Poškaus kapo Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

 

16.30 val. Parodos „Slaptasis Biržų miesto archyvas“, skirtos Magdeburgo teisių Biržų miestui suteikimo 430-osioms metinėms (iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ir Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų), atidarymas Biržų krašto muziejaus „Sėla“ kunigaikščių Radvilų salėje. Renginio trukmė 1 val.

Kovo 9 d. (šeštadienis)

13.00 val
. Knygos „Passport“ pristatymas ir susitikimas su jos sudarytoju, kraštiečiu Kęstučiu Pikūnu Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje. 

Kovo 10 d. (sekmadienis)

 

11.00 val. Pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

 

Kovo 11 d. (pirmadienis)
 
11.00 val.
Šv. Mišios Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

 

12.00 val. Gėlės, žvakutės ir Pagarbos salvės prie Žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę paminklo miesto aikštėje. Dalyvauja Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 509 lengvosios pėstininkų kuopos kariai, Biržų kultūros centro  pučiamųjų instrumentų ansamblis „Blėkvaris“ (vad. Pranas Dapšauskas).

 

12.00-16.00 val. Interaktyvus muziejaus lankymas (nemokamai). Ekspozicinėse salėse lankytojų lauks muziejaus darbuotojai, kurie padės gliaudyti Biržų istorijos riešutus, įtraukdami į smagias veiklas.

 

16.00 val. Šventinis koncertas. Festivalio „Baroko pavasaris Biržuose 2019“ atidarymas. „NIKO“ (Naujų idėjų kamerinio orkestro) styginių kvarteto ir Vilimo Norkūno (klavesinas) koncertas „Laisvės kalba“. Dalyvauja  Augusta Jusionytė (smuikas), Dalia Simaška (smuikas), Julija Ivanova (smuikas, altas), Davidas Dumčius (violončelė). Renginio trukmė 1 val. 30 min.

 

Organizatoriai:

Biržų rajono savivaldybė
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Biržų kultūros centras 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.