Festivalis baigėsi. Skaičiai ir faktai

2019-03-05 | Kategorija: Krašto naujienos

XXIII profesionalių teatrų  festivalyje „Žaldokynės kraštas“ išlaikėme tradicinį išskirtinumą, spektaklių žanrų įvairovę, kiekvieną dieną skirdami  vis kitam teatro žanrui – dramai, šokiui, spektakliui-legendai, teatro grandui ir pan.

Pirmą kartą  festivalio organizatoriai motto pasirinko JAV rašytojo Kurto Vaneguto žodžius: „Tikrosios vertybės nekinta“. Kviesdami teatrus organizatoriai  pageidavo, kad rodomi spektakliai pateiktų dorovines, dvasines vertybes kaip mūsų gyvenimo prasmės pamatą, atskleistų prieštaringą žmogaus prigimtį, istoriją, esminius gyvenimo jausmus – meilę, laimę, laisvės troškimą, gyvenimo laikinumą ir pan. Parodyta 10 spektaklių, plėtojančių šią temą. Dauguma spektaklių ir jų kūrėjų apdovanoti įvairiais prizais. Ypač didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukė Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis  „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džiuljetos istorija“, Keistuolių teatro premjera „Riešutų duona“, Klaipėdos dramos teatro spektaklis „Elzės žemė“, bendras „Klaipėdos jaunimo teatro ir Nacionalinio Kauno dramos teatro projektas – spektaklis „Mūsų miestelis“.

Festivalyje vaidino, aktorius grimavo, dekoracijas montavo, spektaklius apšvietė, garsino 181 teatro profesionalas. Jiems padėjo gausus būrys Biržų kultūros centro darbuotojų. 

Spektakliuose apsilankė apie 2900 žiūrovų. Bilietams žiūrovai išleido 21299 eurų.  Juos pirko ne tik biržiečiai, bet ir teatro meno gerbėjai iš Pasvalio, Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio.

Festivalio  metu Kultūros centrą puošė kraštiečio dailininko Osvaldo Juškos  tapybos darbų paroda, Kaštonų  mokyklos mokytojos metodininkės Rimos Briedienės ir jos 6-8 klasių mokinių dailės darbai.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.