Biržuose vietos savivaldos rinkimuose dalyvavo truputį daugiau nei pusė balso teisę turinčių piliečių

2019-03-03 | Kategorija: Krašto naujienos

Šiandien Lietuvoje piliečiai renka savivaldybių tarybų narius bei merus. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, rinkimuose iš viso dalyvavo 47,80 proc.rinkėjų. Nors pagrindinė rinkimų diena – kovo 3-ioji, balsuoti buvo galima nuo trečiadienio iki penktadienio ir nemaža dalis rinkėjų tuo pasinaudojo. VRK duomenimis, iš viso iš anksto balsavo 6,25 proc.rinkėjų.

Aktyviausiai rinkimuose dalyvavo Birštono gyventojai – balsavo net 67,91 proc.birštoniečių, iš jų – 14,36 balsavo i6 anksto. Daugiau nei 60 proc.rinkėjų dalyvavo Lazdijų, Pagėgių, Širvintų savivaldybėse. O štai didmiesčiai balsavo vangokai: Vilniaus mieste 48,08 proc.,Kaune 50,59 proc., Šauliuose – 43,68, Panevėžy – 41,02 proc., o Klaipėdoje – tik 38,66 proc. turinčių balso teisę piliečių.

Biržiečiai dideliu aktyvumu nepasižymėjo, bet ir nebuvo tarp paskutiniųjų. Rinkimuose dalyvavo 51,73 proc.rinkėjų, iš kurių 11,61 proc. balsavo iš anksto.

Duomenys paimti iš VRK svetainės

6 komentarų to “Biržuose vietos savivaldos rinkimuose dalyvavo truputį daugiau nei pusė balso teisę turinčių piliečių”

  1. Wustas parašė:

    Juokinga,jeigu nebūtu graudu,biržiečiai į rajono tarybą "išreitingavo" beveik pusę pensininkų, o esamo mero pažadai tai tik neišpildomos fantazijos,kurios tuoj bus pamirštos!

  2. Ne tik parašė:

    Valkiūno, bet ir Irutės.

  3. Rūta parašė:

    Triuškinantis Valkiūno pralaimėjimas. Reikėjo daugiau tokių pladyčių, butų ir Rygon grįžęs.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.