Knygnešystė Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje

2019-02-24 | Kategorija: Susitikimai

Vasario 21-24 d. vykstančioje 20-ojoje Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Jurgio Bielinio vardą turinti biblioteka dalyvavo antrą kartą.

Pirmąją Bičiulių dieną Bibliotekų erdvėje pristatėme Vaikų literatūros skyriaus edukaciją „Knygnešio keliu“.

Bibliotekininkė Dalia Motiejūnienė ir vaikams, ir suaugusiems pasakojo apie knygnešį Jurgį Bielinį, spaudos draudimo metą ir kvietė mažuosius knygnešius matuotis Jurgio Bielinio batus ir kailinius.

Bibliotekininkė Aušrelė Gesevičienė mokė gaminti vieno lapo knygelę, kurią puošė specialiu mugei sukurtu Vaikų literatūros skyriaus logotipu – jame pavaizduota gilė nuo Jurgio Bielinio ąžuolo jo gimtajame Purviškių kaime.

Edukacija vyko pačiu paprasčiausiu būdu – klausantis ir klausiant, liečiant, vartant, klijuojant, karpant, kuriant. Iš pradžių kiek nuogąstavome, kad šiuolaikiniams vaikams nebus įdomus spaudos draudimo laikotarpis. Klydome – edukacijoje dalyvavo smalsūs vaikai, jų tėveliai, jaunuoliai. Ir knygnešystė jiems toli gražu nėra nežinomas dalykas. 

Vilniaus knygų mugė – tikra susitikimų vieta. Su dalyviais, knygų kūrėjais, kolegomis. Džiaugiamės galėję joje atstovauti Biržams. 

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.