Bibliotekoje lankėsi Jono Meko sūnus

2019-02-18 | Kategorija: Susitikimai

Prieš pat Lietuvos valstybės atkūrimo šventę, vasario 15 d., Biržų biblioteka sulaukė itin mielo svečio – šviesaus atminimo Biržų garbės piliečio Jono Meko sūnaus Sebastiano Meko, lydimo poros giminaičių. 

S. Mekas Lietuvoje privataus vizito tikslais viešėjo keletą dienų, o lankydamasis Biržuose jis išreiškė pageidavimą užsukti į biblioteką. 

Pasaulio avangardinio kino krikšatėvis, poetas Jonas Mekas, miręs šių metų sausio 23 dieną, pastaruosius keletą metų tapo Biržų bibliotekos bičiuliu ir atsiuntė iš Niujorko, kur gyveno nuo 1949 metų, nemažą dalį savo visą gyvenimą kaupto archyvo. 

Rinkti ir tvarkyti archyvą jam padėdavo sūnus Sebastianas, iki pat tėvo mirties gyvenęs kartu su juo.

S. Meko vizitas – didžiulė Mekų giminės pagarba, palaikymas ir pripažinimas to, ką bibliotekoje darome įprasminant J. Meko atminimą. Tuo pačiu tai – ir didžiulė atsakomybė mums, bibliotekos kolektyvui.

Sebastianas Mekas: „Noriu tiesiog pabūti ir pamatyti tą vietą, į kurią mano tėtis pastaraisiais metais siuntė dalį savęs, tai yra savo archyvą.“

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija

Vienas komentaras to “Bibliotekoje lankėsi Jono Meko sūnus”

  1. repl parašė:

    Puiku,kad Meko plalikuonys atranda jo gimtą kraštą…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.