LR Seimo nario Audrio Šimo sveikinimas

2019-02-15 | Kategorija: Krašto naujienos

10 komentarų to “LR Seimo nario Audrio Šimo sveikinimas”

 1. Biedrie parašė:

  Dangiros gerbėjams:Ačiū Šimui ir tėvynei, kad gyvenam šioj gadynėj,jei už pieną centų gausim visą amžių Jam tarnausim.Šiaip tai laikas būtų tuos sveikinimus iškelti atmintin,nebeerzinkit biržiečių.

 2. vitalijus parašė:

  Cia tas pats kuris plagijevo bakalaurini darba.

 3. Jokūbas parašė:

  Ačiū Seimo nariui A.Šimui už sveikinimą .Ačiū,kad nepamiršate Biržų krašto žmonių.

 4. Dangira parašė:

  Labai gražus Seimo nario Audrio Šimo sveikinimas Vasario 16 -ąjai.Ačiū

 5. Biedris parašė:

  Ačiū kad nepamirštate.Vėliava pagal Jus gal ir kitokia turėtų būti,nes Jums svarbu šventė "širdyje".Man Šventė pirmiausia vėliavoje ,o tik po jos širdyje.Mano senelis savanoris su šia vėliava kovojo,o paskui ramiai minėjo ir tikėjo jos galingumu ir meile Lietuvai.Jums "Jūsų kraštas",o man mūsų l tuo ir skiriamės.Jūs iš aukštybių siunčiate linkėjimus,mes žemiškai švenčiame.Taigi matyt tuo ir skiriamės.Su švente JUS iš aukštybių!

 6. klausimėlis parašė:

  o ką be sveikinimų nuveikė šitas veikėjas Biržų kraštui?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.