Skelbiamas nuomos konkursas patalpai automatiniam kavos ir kitų karštų gėrimų aparatui pastatyti

2019-02-14 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržų rajono savivaldybės administracijos administraciniame pastate Biržuose, Vytauto g. 38, išnuomojamos 1,5 kv. m pirmo aukšto koridoriaus patalpos automatiniam kavos ir kitų karštų gėrimų aparatui pastatyti.

Nuomos sąlygos:

tiekėjas turės užtikrinti, kad Aparate būtų ne mažesnis nei šis asortimentas: • Juoda kava; • Espresas; • Dvigubas espresas; • Kava su pienu; • Latė; • Kapučinas; • Kapučinas su šokoladu; • Airiškas kapučinas; • Moka; • Karštas šokoladas; • Pieniškas šokoladas; •  Vištienos sultinys; • Arbata.

aparate kava turės būti gaminama iš natūralių kavos pupelių.

Pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur už 1 kv. m.

Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 2 metai. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2019 m. vasario 25 d., 17.00 val.

Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2019 m. vasario 26 d., 10.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 302  kab. (Vytauto g. 38, Biržai). 

Vokai su pasiūlymais dalyvauti konkurse pateikiami: Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus (Vytauto g. 38, Biržai) vyriausiajai  specialistei Dainai Kolomakienei (3 aukštas, 319 kab.).

Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą, dėl nuomojamo turto apžiūros kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiąją ūkio reikalų specialistę Gražiną Strazdienę, adresu: Vytauto g. 38, Biržai, tel.: (8 450) 430160, mob. 8 682 54064.

Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (4,50 Eur), turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT23401004130003014910.

Pasiūlymo formą, nuomos konkurso sąlygas, nuomos sutarties projektą rasite www.birzai.lt, skiltyje „Savivaldybė“ – „Išnuomojamas, perduodamas pagal panaudos sutartis Savivaldybės turtas“.

Biržų raj.savivaldybės informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.