Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriui – 30 metų

2019-01-28 | Kategorija: Susitikimai

Sausio 30 dieną 17.30 valandą Kultūros centre biržiečiai maloniai laukiami muzikos mokyklos mokinių koncerte. Jo pradžioje įvyks šios mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų parodos pristatymas ir skyriaus trisdešimtmečio minėjimas.

Prabėgę tris dešimtmečiai – tai nemažas laiko tarpsnis, per kurį Biržuose veikiantis Dailės skyrius kasmet išleisdavo absolventų laidą: per 25 laidas susidarė daugiau nei 250 paruoštų jaunųjų dailininkų. Ne vienas iš jų susiejo savo gyvenimą su kuria nors dailės šaka, kiti pasisėmė meno pažinimo įgūdžių, praturtino dvasinį pasaulį. Šio skyriaus veiklos pradžia –1988 metai, kuomet dailininkės Jolantos Vinciūnaitės iniciatyva buvo pradėtos burti dailės besimokančių mokinių grupės prie Biržų muzikos mokyklos. Nuo pat pradžių dėstyti buvo pakviestas dailininkas Egils Skuja, vėliau prisidėjo ir dailininkas Vidmantas Jažauskas.

Pažvelgiant nueitą kelią pirmiausia matomas didelis mokytojų ir mokinių entuziazmas, kuomet piešiama buvo net dėl blokados sunkumų nekūrenamose klasėse, kai trūko popieriaus, dažų, o turimas kuklias patalpėles teko dalintis su jaunimiečiais.

2007 metais Dailės skyrius gavo naujas patalpas vaikų darželyje „Drugelis“. Tuo metu mokinių skaičius buvo perkopęs šimtą. Su dešimčia grupių dirbo 5 pedagogai. Geru žodžiu norėtųsi prisiminti jau nebedirbančias Ireną Vegienę ir Sandrą Sukarevičiūtę, įnešusias svarų indėlį į vaikų meninį paruošimą, taip pat ilgametį aukštos kvalifikacijos dailininką ir mokytoją Egilą Skują bei stabiliai ir kūrybiškai dirbančią Gražiną Visockienę.

Per tris dešimtmečius suorganizuota bei dalyvauta daugelyje parodų, plenerų. Mokytojai G. Visockienė ir V. Jažauskas su mokiniais kelis kartus dalyvavo plenere Verderio mieste Vokietijoje, I. Vegienė ir G. Balbieriūtė su mokiniais dalyvavo plenere Nesvyžiuje (Baltarusija). Vyko bendri plenerai su Norvegijos moksleiviais. Kartu su Kėdainių dailės mokykla bei Kėdainių krašto muziejumi Biržuose bei Kėdainiuose piešėme „Radvilų miestą“.

Dailės skyriaus mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose ir užima prizines vietas. Esame dėkingi rėmėjams už paramą (nupirkta keramikos krosnis, stalai, suolai). Džiaugiamės bendradarbiavimo su kitomis šalies bei Latvijos dailės mokyklomis. Kovo mėnesį pakviesime į draugų parodą „Vaikų galerijoje“.

Savo trisdešimtmečio jubiliejų Dailės skyrius pažymi surengdamas net 10 parodų septyniose skirtinguose erdvėse pagal programą „Menaspliusaš“. Šis renginių ciklas apimą gruodžio–gegužės laikotarpį, per kurį kviečiame žiūrovus užsukti į parodas ir pasigėrėti mūsų mokinių darbais.

Kultūros centre šiuo metu galima išvysti plačią parodą, kuri apima tiek retrospektyvą, tiek mažiausių amžiumi mokinukų pirmuosius bandymus. Parodoje atsiskleidžia dvi pagrindinės mokymo kryptys – tai jaunesnio amžiaus vaikų lavinimas (pradinis mokymas) bei vyresnio amžiaus (pagrindinis mokymas) mokinių originali meninė kūryba.

Parodos pristatymas vyks sausio 30 d. 17.30 val. Biržų kultūros centre.

Dar viena paroda netrukus žiūrovų lauks „Sėlos“ muziejuje. Jos atidarymas numatytas vasario 1 d. 16.30 val.

Dailės skyriuje dirba mokytojai Gražina Visockienė, Goda Balbieriūtė, Vidmantas Jažauskas.

Vidmantas Jažauskas

Dailės skyriaus mokytojas metodininkas

Vienas komentaras to “Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriui – 30 metų”

  1. Ona parašė:

    Ar čia rašoma apie vieną mokytoją,kuri rūko kaip kaminas eidama gatve,vakarėliuose be perstojo maukia vyną ir kuri savo išvaizda ir apranga šiurpina vaikus ,kolegas ir tėvus?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.