Žiema kieme

2019-01-24 | Kategorija: Verta žinoti
Mėlynoji zylė. Eugenijaus Drobelio nuotr.

Mūsų lesykla nedidelė – iš medžio ripkų keliais aukštais išdėstyta medyje tarp vaismedžių. Nelukštentomis saulėgrąžomis ją pripildome iš vakaro, kad pirmieji pakirdę paukščiai čia visad surastų lesalo. Rytmetį pirmiausia šakas apkimba didžiosios zylės, šalia jų bemat įsikuria kelios porelės pilkųjų ir mėlynųjų zylių, purpteli vieniša juodoji zylė. Kuoduotojų zylių porelė pasirodė tik šiemet, tad jos atsargesnės už kitas gentaines, dažniau pakimba ant riebalų gniužulo pakabinto atokiau. Zylės skuba, čiumpa saulėgrąžas ir nešasi lukštenti į saugesnę vietą. Jos žino, kad netrukus lesykloje įsigalės žaliukės.

Žaliukė. Eugenijaus Drobelio nuotr.

Jos jau čeža netoliese ir perskrisdamos nuo šakos ant šakos artėja link lesalo. Netrukus, čirkšdamos ir besipešdamos tarpusavyje, žaliukės apspinta lesyklą. Tarp pulko žaliukių dar įsispraudžia ir keli naminiai žvirbliai. Šie grūdlesiai paukščiai saulėgrąžas aižo čia pat lesykloje, todėl zylėms nebelieka vietos ir joms tik vogčiomis pavyksta nučiupti kokį grūdą. Kelios žaliukės baimingai šasteli į šalį ir į jų vietą šlumšteli svilikas.

žaliukės. Jos jau čeža netoliese ir perskrisdamos nuo šakos ant šakos artėja link lesalo. Netrukus, čirkšdamos ir besipešdamos tarpusavyje, žaliukės apspinta lesyklą. Tarp pulko žaliukių dar įsispraudžia ir keli naminiai žvirbliai. Šie grūdlesiai paukščiai saulėgrąžas aižo čia pat lesykloje, todėl zylėms nebelieka vietos ir joms tik vogčiomis pavyksta nučiupti kokį grūdą. Kelios žaliukės baimingai šasteli į šalį ir į jų vietą šlumšteli svilikas.

Svilikas. Eugenijaus Drobelio nuotr.

Didžiuliu ir storu snapu jis lyg girnomis mikliai ima aižyti saulėgrąžas. Paukščių draugėje šmėkšteli spalvingas žvirblio dydžio paukštis – šiaurinis kikilis! Šis šiaurės klajūnas nuklydo nuo saviškių pulko ir dar nuo rudens kasdieną apsilanko lesykloje. Įprastai bukučiai išvaiko zyles ir prisikemša pilną snapą saulėgrąžų, bet dabar jie vengia akiplėšiškų žaliukių šurmulio ir kantriai lūkuriuoja netoliese. Vienu metu tarp šakų plasteli du rusvi paukščiai ir smulkieji sparnuočiai išsilaksto kas sau.

Kėkštas. Eugenijaus Drobelio nuotr.

Dabar visos gėrybės atitenka vėliausiai atkakusiems kėkštams. Joks paukštelis nedrįsta prisiartinti pasirodžius šiems plėšikams. Laimei, kad jiems įkyru lukštenti tokias smulkias sėklas. Mažumėlę pasišlaistę, saulėgrąžas pasklaidę, jie nulekia savais keliais. Mažieji paukščiai urmu vėl sugrįžta atgalios, tad netrukus lesykla būna šluote nušluota.

Eugenijus Drobelis

Lietuvos ornitologų draugija kviečia dalyvauti paukščių skaičiavimo akcijoje „Paukščiai prie mano namų“. Skirkite lesyklai 1 valandą laiko ir suveskite duomenis į tam skirtą formą: http://lod.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=e884507e2e3d4165ba783ac03e2b0903 Paukščius Lietuvoje skaičiuosime sausio 26, 27 ir 28 dienomis.

Daugiau informacijos apie renginį rasite Lietuvos ornitologų draugijos svetainėje  www.birdlife.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.