Amžinybėn išėjo Jonas Mekas

Sulaukęs 96-rių metų, Amerikoje mirė poetas, kino menininkas Jonas Mekas. Jonas Mekas gimė 1922 metų gruodžio 24 dieną Semeniškiuose, Biržų apskrity. Jonas šeimoje buvo penktas vaikas. Mokslus pradėjo Laužadiškio pradinėje mokykloje. 1940 metais Jonas Mekas išlaikė egzaminus iš penkių klasių kurso ir pradėjo mokytis Biržų gimnazijoje. Pirmosios sovietų okupacijos metais ir vėliau, vokiečiams okupavus Lietuvą, Jonas Mekas, kaip ir daugelis patriotiškai nusiteikusių jaunų žmonių, įsitraukė į priešsovietinę ir priešnacinę veiklą. Bijodamas būti suimtas, padedamas dėdės Povilo Jašinsko kartu su broliu Adolfu patraukia į Vakarus. Pabėgėlių stovykloje Vokietijoje broliai redaguoja lietuvių leidinius, organizuoja kūrybos vakarus, kur skaito ir savo kūrybą. 1948 metais išleidžiamos „Semeniškių idilės“ – skaudaus gimtinės ilgesio pagimdyta poezijos knyga, kurią gražiai įvertino poetas Bernardas Brazdžionis. 1949 metais Jonas su broliu atplaukia į JAV. Apsigyvena Niujorko priemiestyje, Brukline, nors rengėsi važiuoti į Čikagą. Dirbo plastikos, vėliau lovų fabrikuose, rūbų valykloje, valė laivų dalis, montavo vandens šildymo aparatus. Nuo 1954 metų leido ir redagavo kartą per du mėnesius išleidžiamą kino … Tęskite Amžinybėn išėjo Jonas Mekas skaitymą