Numerį rinkimų biuletenyje nulėmė burtai

2019-01-18 | Kategorija: Visuomenė

Šiandien Seimo Spaudos konferencijų salėje savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvaujančių 15 partijų atstovai burtų keliu pasiskirstė rinkimų numerius.

Rinkimų numeris nulems, kokia eile partijos, rinkimų komiteto kandidatų sąrašas bus įrašomas į rinkimų biuletenį ir VRK leidžiamus kandidatų sąrašų informacinius leidinius, plakatus..  Partijų rinkimų numeriai visose savivaldybėse bus tie patys. O rinkimų komitetams konkrečius numerius iš jiems rezervuotų numerių burtais nustatys savivaldybių rinkimų komisijos. Partijų jungtinio kandidatų sąrašo numerį į koaliciją susijungusios partijos pasirinks iš joms nustatytų rinkimų numerių bendru sutarimu. Jeigu koalicijos dalyvės rinkimų numerio nepasirinks, iš joms burtais nustatytų numerių partijų jungtiniam kandidatų sąrašui VRK suteiks mažiausią.  

Kaip burtų keliu partijos pasiskirstė rinkimų numerius kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose:

1 Partija Tvarka ir teisingumas

2 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

4 Lietuvos socialdemokratų partija

5 Lietuvos žaliųjų partija

6 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

7 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

8 Lietuvos socialdemokratų darbo partija

10 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

12 Darbo partija

13 Politinė partija Rusų aljansas

16 Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

17 Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

18 Lietuvos centro partija

21 Politinė partija „Jaunoji Lietuva“

22 Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga

VRK inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.