Remontuojamas pėsčiųjų tiltas per Širvėną

2019-01-09 | Kategorija: Krašto naujienos
Ainio Bagdono nuotr.


Praėjusių metų spalį pradėti pėsčiųjų tilto per Širvėnos ežerą kapitalinio remonto darbai. Rajono Savivaldybė informuoja, kad pagal projektą jau atlikti paruošiamieji, esamų konstrukcijų ardymo, krantinių atramų ardymo, tarpinių atramų remonto, atraminių guolių įrengimo, tilto prieigų ir kūgių įrengimo darbai. Šiuo metu atlikta darbų už 127 tūkstančius eurų. Tilto remontas finansuotas Kelių priežiūros ir plėtros programos (123,3 tūkst. Eur) ir Savivaldybės biudžeto (3,7 tūkst. Eur) lėšomis.
Tilto remonto darbus vykdo konkursą laimėjusi UAB „Ukmergės keliai“. Sutarties trukmė – 36 mėnesiai, tačiau darbus planuojama tęsti sparčiai ir baigti šių metų vasarą.

Tiltas buvo pastatytas 1928 m., kai kitoje ežero pusėje, Astravo dvaro pastatuose, įsikūrė linų audinių fabrikas. Tai vienas ilgiausių pėsčiųjų tiltų – 525 metrų ilgio, jo plotis – 2,45 m. Tiltą pamėgo žvejai, turistai, juo iki šiol vaikšto „Siūlo“ bendrovės darbuotojai. Tiltas puikuojasi ant biržietiškų atvirukų. Bet biržiečių pamėgta vieta, miesto simbolis pastaraisiais metais kėlė nemažai pavojaus ir prašėsi remontuojamas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.