Muziejus kviečia dalintis prisiminimais

2019-01-03 | Kategorija: Krašto naujienos

Mieli biržiečiai,

Sausio 13 d. minėsime  28-ąsias tragiškų, tačiau mūsų laisvę subrandinusių ir tautą suvienijusių įvykių metines. Visi 1991-ųjų metų sausio mėnesio  įvykiai itin stipriai palietė kiekvieną iš mūsų, padėjo pajusti vieningos tautos galią ir suvokimą, kad laisvės troškimo siekis yra stipresnis už brutalią jėgą.

Istorija išlieka tik užrašyta… Kol pamename, kol dar neišblėso mūsų prisiminimai, kaip Jūs ar Jūsų tėčiai, mamos, seneliai, dėdės ar kaimynai surėmę pečius, bet plikomis rankomis kovojo prieš  prievartą ir smurtą, už patį didingiausią siekį, kad Lietuva taptų nepriklausoma, stipri ir vieninga, užrašykite tai – savo atsiminimus ar artimųjų pasakojimus.

 Visą savaitę nuo sausio 6 dienos iki sausio 13 d. kviečiame rasti laiko  ateiti į Biržų krašto muziejų „Sėla“,  į arsenalą, kur galėsite užrašyti ir palikti saugoti savo prisiminimus apie Sausio 13-osios įvykius, pabendrauti prie arbatos puodelio su muziejaus darbuotojais.

Kas neras laiko užeiti į muziejų, vis tiek laukiame Jūsų prisiminimų apie tragiškąjį 1991 m. sausį, juos galite siųsti elektroniniu paštu į muziejų el.paštu d.bekeriene@birzumuziejus.lt. Rašykite patys ir paraginkite kitus, tegul mūsų užrašyta istorija išlieka ateities kartoms.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.