Miškininkų kalėdinė dovana sulaukė didelio populiarumo

2018-12-21 | Kategorija: Palėpė

Šakomis nešini vilniečiai. VMU nuotr.

Ketvirtadienį nuo pusiaudienio į miestų aikštes ar kitas populiarias susibūrimo vietas gyventojus sukvietė tradicinė iniciatyva „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. VĮ Valstybinių miškų urėdijos miškininkai paruošė daugiau nei 100 tūkstančių eglišakių ir dovanoja jas Lietuvos gyventojams.

 „Ši miškininkų iniciatyva populiari jau daugelį metų, gyventojai jos laukia ir jau pirmosiomis valandomis suplūsta pasiimti eglišakių. Vieni ima šakelę, kiti – sau ir kaimynui. Miškininkai šakų paruošia daug, kad visus pradžiugintų“, – įspūdžius pasakoja Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

Iniciatyva „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ rengiama kiekvienais metais, šiemet ji vyko gruodžio 20 d., prasidėjo vienu metu visoje Lietuvoje – 12 val. Eglių šakos buvo dalijamos 120 vietų. Daugiausiai žmonių atsiimti miškininkų dovanos suplūdo į didelių miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių – aikštes. Ne mažiau miškininkų dovana džiaugėsi ir mažesnių miestelių gyventojai – daugiausiai jų prie miškininkų automobilių sugužėjo per pietų pertrauką.

„Žmonėms jau ateina šventiškai nusiteikę ir mums malonu, kad galime prisidėti prie šventinės nuotaikos skleidimo. Ir tuo pačiu išsaugoti jaunas eglutes miške“, – sako Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio miško želdinimo ir apsaugos inžinierius Valdas Matulevičius, eglės šakas dovanojęs Lazdijuose.

Šia iniciatyva miškus prižiūrintys specialistai ragina ugdyti atsakingumą – miškuose nekirsti jaunų eglučių, nelaužyti jų šakų bei skatina tausojantį ir ekologišką vartojimą. Miškininkai, atsidėkodami už idėjos palaikymą, kiekvienam atėjusiajam dovanojo „SOS vaikų kaimo“ vaikų pieštus atvirukus.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.