Kultūros sostine tapęs Rokiškis atskleis teatro paslaptis

2018-12-21 | Kategorija: Kaimynai

Rokiškio dvaras

Kultūros sostinės estafetę perėmęs Rokiškis jau pirmosiomis 2019 metų dienomis žada įtraukti į kultūros sūkurį. Tarp pirmųjų programos „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ siūlomų renginių – teatralizuotas edukacinis maršrutas „Pirmojo lietuviško slapto vaidinimo paslapčių takais“, organizuojamas asociacijos „Rokiškio teatras“. Sausio 5 dieną miesto erdvėse startuosiantis projektas žada įdomybių įvairaus amžiaus teatro, nuotykių ir paslapčių mėgėjams. Šią ištisus metus vyksiančią edukacinę programą kovo mėnesį papildys ir Lietuvos teatro žvaigždžių fiesta – 35-asis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“.

 Minės pirmąjį slaptą lietuvišką vaidinimą

 „Nepaprastai džiaugiamės galėdami išryškinti Rokiškio reikšmę Lietuvos kultūrai ir sykiu pasiūlyti įdomią edukacinę programą. Rokiškio teatro entuziastų parengtas šviečiamasis maršrutas kviečia nusikelti į 1893 metus, kai mūsų krašte, Panemunėlio apylinkėje, Naujikų kaime buvo slaptai parodytas pirmasis lietuviškas vaidinimas „Nepadėjus nėr ko kasti“ pagal J. Tumą-Vaižgantą. Tai buvo vienas svarbiausių to meto kultūros įvykių, į kurį atsirėmėme tiek visoje „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ programoje, tiek ir tęsdami puikią festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ tradiciją“, – sako Irena Matelienė, Rokiškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė kultūrai.

Pasak I. Matelienės, kultūros sostinę reprezentuojanti programa jau nuo pirmojo atidarymo renginio itin aukštai iškėlė kartelę šios programos renginių lygiui. Tai ypač pasakytina apie teatro renginių dalį. Ypač atidų dėmesį ir daug gerų emocijų teatrui Rokiškyje lemia ir nuo pat pirmojo slapto vaidinimo šiame krašte besitęsianti teatro kultūros tradicija.

Visų amžiaus grupės skirtas projektas „Pirmojo lietuviško slapto vaidinimo paslapčių takais“, anot asociacijos „Rokiškio teatras“ prezidento Arūno Skardžiaus,  pirmiausia yra orientuotas į jaunimą.

35-ajame teatrų festivalyje – šalies teatro lobiai

 Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ kasmet suteikia Rokiškio bei aplinkinių Aukštaitijos regiono rajonų gyventojams unikalią galimybę pamatyti geriausius Lietuvos profesionalių teatrų spektaklius. Šiemet festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ metu tikimasi sulaukti daugiau kaip 20 įvairių šalies teatrų. Pasak ilgametės festivalio kuratorės, Rokiškio kultūros centro projektų vadovės Birutės Bagdonienės, besikeičianti aplinka ir išugdytas žiūrovų skonis bei poreikiai diktuoja ir naujus sprendimus. Todėl pasirodymus scenoje  lydės susitikimai festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ laureatais – tai padės žiūrovams pasijusti tikrais teatrinio vyksmo dalyviais.

Tikimasi, kad tiek edukacinis projektas, tiek ir aukščiausio lygio teatro kultūrą į Rokiškį sutraukiantis festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ į miestą kvies visos Lietuvos teatro mylėtojus.

Pasak B. Bagdonienės, teatro ar jo paslapčių pavilioti žmonės turės galimybę atrasti įvairiapusiai turtingą Rokiškį: įdomią istoriją, architektūrą, nuostabią gamtą ir gilias kultūros tradicijas.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.