Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos ilgalaikės lauko parodos pristatymas

2018-12-16 | Kategorija: Kaimynai

Kraštotyros muziejus baigė antrąjį projekto „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ etapą. Viešosiose miesto erdvėse įrengti trys lauko parodos stendai su Panevėžio istoriją menančių gatvių, aikščių, pastatų, svarbiausių įvykių vaizdais ir aprašymais, ten gyvenusiais ir istorijon savo vardus įrašiusiais žmonėmis. Du stendai eksponuojami Laisvės a. šiaurinėje dalyje bei prie Savivaldybės pastato, trečiasis – Respublikos g. prie Civilinės metrikacijos skyriaus.

2017 m. įgyvendintas pirmasis projekto etapas. Trys istorinės stotelės – lauko parodos stendai Vasario 16-osios, Kranto g. ir Nepriklausomybės a. – jau gerai pažįstamos miesto bendruomenei, patrauklia informacija nors trumpam priverčia stabtelėti čia atvykusius svečius.

 

Maloniai kviečiame į lauko parodos „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ pristatymą. Susitiksime 2018 m. gruodžio 19 d., trečiadienį, 12.30 val. prie Panevėžio miesto savivaldybės esančio stendo.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.