Graužikai – infekcinių ligų platintojai

2018-12-16 | Kategorija: Visuomenė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento (NVSC Panevėžio departamentas) specialistai primena, kad vėstant orams šiltesnės vietos ieško ir į namus plūsta įvairias ligas platinantys graužikai – pelės ir žiurkės. Graužikai gali formuoti gamtinius užkrečiamųjų ligų židinius, todėl labai svarbu juos naikinti ir sudaryti kuo nepalankesnes jų gyvenimo sąlygas.

                     Graužikų daroma žala

Lietuvoje dažniausiai sutinkami ir daugiausiai problemų sukeliantys graužikai: pilkosios ir juodosios žiurkės, naminės pelės, dirvinės pelės, paprastieji ir rudieji pelėnai, geltonkaklės pelės ir kt. Dauguma graužikų užsikrečia įvairiais ligų sukėlėjais ėsdami laukuose ir miškuose užkrėstų laukinių gyvūnų mėsą, pašarus, gerdami užkrėstą vandenį, o sugrįžę į pastatus – platina infekciją. Manoma, kad graužikai užsikrečia ir poravimosi metu. Gadindami maisto produktus, užteršdami juos šlapimu, išmatomis, seilėmis, plaukais, graužikai yra nuolatiniai užkrečiamųjų ligų sukėlėjų platintojai.

                     Dažniausiai sukeliamos ligos

Graužikai perduoda ligas žmonėms ir naminiams gyvūnams. Ligos, kurios žmogui gali būti tiesiogiai perduotos liečiant graužikus, kontaktuojant su jų seilėmis, šlapimu, išmatomis, įkandus ar įdrėskus graužikams ir dažniausiai registruojamos Lietuvoje, tai jersiniozė, listeriozė, leptospirozė, pseudotuberkuliozė, tuliaremija ir kt. Netiesiogiai graužikų platinamos ligos: erkinis encefalitas, Laimo liga, riketsiozė, babeziozė ir kt., gali būti perduotos per erkes, blusas, uodus ir kitus nariuotakojus, kurie maitinasi infekuotų graužikų krauju ar jų išskyromis.

                     Apsaugos nuo graužikų priemonės

                    

Be įprastų graužikų naikinimo metodų (cheminėmis medžiagomis, spąstais, elektromagnetiniais graužikų baidymo prietaisais ir kt.), efektyvi problemos sprendimo priemonė yra  barjerų graužikams patekti į pastatus sudarymas. Reikia sandarinti visas skyles ir plyšius kietomis medžiagomis, tokiomis kaip betonas, cemento mišinys su smulkiu žvyru, skarda, plytos, plieno drožlės ir kt. Plastikas, medis, guma ar kitos lengvai sugraužiamos medžiagos – netinkamos įrengti barjerą graužikams. Kad graužikai nepatektų į gyvenamąsias patalpas, taip pat rekomenduojama:

▪ Tinkamai prižiūrėti aplinką, laiku šalinti buitines atliekas, pjauti žolę, ypač aplink pastatus, ir neleisti jai užaugti aukštesnei nei 10 cm;

▪ Šiukšlių laikymo aikštelių dangą išasfaltuoti, šiukšlių konteinerius laikyti sandariai uždengtus, jų neperpildyti, kad į jas graužikai negalėtų lengvai patekti;

▪ Pašalinti ant pastatų besiraizgančius vijoklinius augalus ar medžius ties pastatais;

▪ Ventiliacijos ir kanalizacijos angas, oro kondicionierius uždengti plieno tinkleliais, kurio akučių dydis turėtų būti ne mažesnis kaip 6 mm;

▪ Tvarkyti rūsius, pašalinti nereikalingus daiktus, laiku valyti pagalbines patalpas;

▪ Sandariai uždaryti kanalizacijos angų ir kanalų dangčius.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.