Sveikinimas su Tarptautine žmonių su negalia diena

2018-12-03 | Kategorija: Krašto naujienos

Gruodžio 3-ąją kasmet minime Tarptautinę žmonių su negalia dieną… Mielieji, Jūsų stoiška laikysena prieš patiriamus gyvenimo sunkumus ir likimo išbandymus yra įkvepiantis pavyzdys. Žaviuosi Jūsų stiprybe, valia, užsispyrimu, gebėjimu džiaugtis kasdiene būtimi, prisitaikyti prie jus supančio pasaulio, Jūsų demonstruojamais talentais bei kūrybingais saviraiškos būdais.

Linkiu, kad prireikus visada atsirastų tvirtas petys į kurį galite atsiremti. Būkite drąsūs, svajokite ir siekite savo tikslų! Neblėstančio tikėjimo, vilties, o svarbiausia sveikatos ir stiprybės Jums bei Jūsų artimiesiems, globėjams, Jums padedantiems socialiniams darbuotojams ir savanoriams.

LR Seimo narys

Viktoras Rinkevičius

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.