„Sibiro haiku“ autorės viešės Pasvalyje

2018-12-01 | Kategorija: Kaimynai

Į geriausių Metų knygų vaikams penketuką patekusios knygos „Sibiro haiku“ autorės: rašytoja Jurga Vilė ir dailininkė Lina Itagaki, atvyksta į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką. Susitikimas su jomis vyks gruodžio 4 d., antradienį, 12 val. bibliotekos Interneto skaitykloje (2 a.). Renginyje bus galima įsigyti knygą su autorių autografais (kaina – 13 EUR).  

Kviečiame ateiti susipažinti su kūrėjomis ir jų originaliu leidiniu – Sibiro tremtinių istorija, papasakota komikso forma. Taip pagalėsite įsigyti knygą, kuri galbūt taps puikia Kalėdų dovana!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.