Prasideda kamerinės muzikos festivalis „Muzikos ruduo. Muzika pasakoja istoriją“

2018-11-28 | Kategorija: Susitikimai

Organizatorių nuotr.

Lapkričio mėnesį prasideda kamerinės muzikos festivalis „Muzikos ruduo. Muzika pasakoja istoriją“ kuriame bus pristatoma praeito šimtmečio lietuviškos šiuolaikinės muzikos raidos istoriją.

Į savo kasmetinę kelionę po Lietuvą vėl iškeliauja vienintelis renginys šalyje, skirtas tik šiuolaikinės lietuviškos muzikos pristatymui Lietuvos regionuose. „Muzikos ruduo“ – kelių dešimtmečių išbandymus atlaikęs nomadiškasis festivalis kartu su visa Lietuva švenčia Valstybingumo atkūrimo 100-metį ir šiai sukakčiai paminėti parengė programas, aprėpiančias reikšmingus šiuolaikinės lietuviškos muzikos atsiradimo ir raidos etapus. Penkios teminės programos šešiuose koncertuose, penkiuose miestuose – Vilniuje, Biržuose, Vievyje, Žiežmariuose, Obeliuose.

„Festivalio misija – edukuoti klausytojus, plėsti jų akiratį, skatinti pažinti savo šalies kultūrą, šiuolaikinį meną, integruotis į šiuolaikinį kultūrinį gyvenimą, suteikti alternatyvą masinei populiariajai kultūrai regionuose. Į festivalį kviečiame tik geriausius šios srities atlikėjus, kurie nuolatos atlieka ir puoselėja lietuvišką šiuolaikinę muziką, taip palaikydami dabartinius lietuvių kompozitorius, įkvėpdami gyvybės jų kūriniams bei inspiruodami naujų sukūrimui.“ – taip festivalio veiklą pristato festivalio meno vadovas Robertas Bliškevičius.

Šių metų festivalio pagrindinė idėja – Muzika pasakoja istoriją. Šventinėje programų juostoje kiekviena programa išsiskiria savo ryškia gija, atlikėjai pristato savo muzikines refleksijas jiems užduota tema.

Pirmoji programa „Brėkšmai“ skirta tų kompozitorių muzikai, kuri formavo ar darė įtaką lietuviškos profesionaliosios muzikos radimuisi : M. K. Oginskio, Z. Noskowskio, C. Reinecke’s, J. Naujalio, J. Karnavičiaus ir žinoma M. K. Čiurlionio muziką reprezentuos charizmatiškasis Čiurlionio styginių kvartetas. Antroji programa – „Rudens tylumoj“ skirta pirmųjų lietuviškos muzikos mokytojų, pedagogų, lietuviškos moderniosios mokyklos kūrėjų muzikai: jaunųjų profesionalų ansamblis „Trio A Piacere“ atliks J. Gruodžio, J. Tallat-Kelpšos, S. Šimkaus, J. Karoso, S. Vainiūno, A. Kačanausko, J. Pakalnio vokalinių ir instrumentinių kūrinių pynę.

Nuolatinis festivalio dalyvis styginių kvartetas „Chordos“, jau virš dvidešimt metų nuosekliai atliekantis naujausią muziką ir kurio didžiąją repertuaro dalį sudaro šių dienų lietuviška muzika, savo programoje „Modernizmo vėjai“ atliks pirmųjų lietuvių kompozitorių avangardistų J. Gruodžio, V. Jakubėno, J. Kačinsko bei J. Nabažo muziką. Šie kompozitoriai sekė naujausiomis to meto šiuolaikinės muzikos tendencijomis ir kūrė tų laikų eksperimentinę muziką. Programoje skambės itin retai atliekami kūriniai styginių kvartetui.

Lietuvos ansamblių tinklas (meno vadovas V. Baltakas) – dar vienas, jau nuolatiniu festivalio dalyviu tapęs kolektyvas, savo programose pristatantis šiuolaikinę lietuvišką muziką Lietuvoje ir už jos ribų, šiemet pristato vieno iš savo narių – fortepijoninio trio „Kaskados“ koncertinę programą „Paribiai“, skirtą lietuvių ir lenkų kūrybinėms sąsajoms išryškinti. Koncerte skambės lietuvių – B. Kutavičiaus, O. Balakausko, R. Šerkšnytės, V. Baltako ir lenkų – A. Ciesliak, A. Kroschel – kompozitorių kameriniai kūriniai.

Kiekvienais metais originalias programas pristatantis kamerinis orkestras MODUS (meno vadovas ir dirigentas R. Bliškevičius) ir šiais metais netikėtu rakursu pažvelgs į šiuolaikinę lietuvišką muziką. Kartu su nuostabiais vokalistais R. Švipaite-Poce ir N. Masevičium kamerinis orkestras pristatys nuotaikingą programą „Vėjas man pasakė“. Ji skirta kompozitoriui Teisučiui Makačinui, šiais metais švenčiančiam savo 80-mečio jubiliejų. Didžioji dalis programoje atliekamų kūrinių bus būtent iš šio kompozitoriaus kūrybinio lobyno. Taip pat programoje skambės šmaikščios, nostalgiškos, lyrines O. Balakausko, B. Kutavičiaus, B. Gorbulskio, M. Noviko, E. Balsio estradinės dainos bei instrumentiniai kūriniai.

Koncertas “PARIBIAI“ (lietuvių ir lenkų kūrybinės sąsajos) Biržuose vyks gruodžio 19 dieną, 18.30 val. Biržų pilies rūmų koncertų salėje.

Programoje:

Trio Kaskados

Partneris: Lietuvos ansamblių tinklas 

(kuratorius Vykintas Baltakas)

Albina Šikšniūtė (fortepijonas)

Rusnė Mataitytė (smuikas)

Edmundas Kulikauskas (violončelė)

Koncertą veda Beata Baublinskienė

***

B.Kutavičius Aštuonios Stasio miniatiūros fortepijoniniam trio

O.Balakauskas „Lietus Krokuvai“ smuikui ir fortepijonui

A.Kroschel “Jenes” violončelei ir fortepijonui

R.Šerkšnytė “Konzertstück” fortepijoniniam trio

A.Cieslak Trio smuikui, violončelei ir fortepijonui

V.Baltakas Eine kleine Nachtmusik smuikui solo

 

Festivalį organizuoja VšĮ „Muzikos ruduo”

Festivalio rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.