Jį atrandame vaikystėje ir įsimename visam gyvenimui

2018-11-20 | Kategorija: Kaimynai

Vienintelis Europoje Panevėžio Lėlių vežimo teatras pristato 2018 metų PREMJERĄ “Anderseno sapnas“. Tai legendinio Danų pasakų kūrėjo H. K. Anderseno istorija apie dvidešimt penkis alavinius kareivėlius, kuriuos nulipdė iš alavinio šaukšto. Alavo užteko tik dvidešimt keturiems tvirtiems kareiviams, paskutinysis iš jų turėjo tik vieną koją, tačiau tai jam nesutrukdė būti mažiau narsesniu, kitokiu nei jo ginklo broliai. Istorija apie kupiną tikėjimo savimi, drąsos bei ryžto kareivėlį nesibaigia laimingai, kaip dažniausiai baigiasi kitos pasakos. H. K. Andersenas, vertinęs gyvenimą vaiko, poeto, filosofo žvilgsniu, kūrė pasakas, kuriose atsispindi daugybė vaiko psichologijos dėsningumų. Jo kūryboje daiktai, gyvūnai, augalai yra sužmoginti, o už jų visai nevaikiškų ydų slypi gyvenimo ir žmonių santykių esmė, gailestingumas ir liūdesys dėl gyvenimo netobulumo. Įsimylėjęs įstabaus grožio, į save panašią, ant vienos kojos šokančią baleriną, ištvėręs daugybę negandų ir kliūčių, alavinis kareivėlis kartu su popierine šokėja sudega židinio liepsnoje…

Spektaklio „Anderseno sapnas“ režisierė Oksana Dmitrijeva – žymi Ukrainos kultūros veikėja, Charkovo miesto Valstybinio akademinio lėlių teatro vyriausia režisierė, docentė, kuri pastatė 45 spektaklius, tokius kaip: „A. Čechovo paprastos istorijos“, A. Čechovo kūrinių motyvais „Vyšnių sodas“, N. V. Gogolio kūrinių motyvais „Gegužės naktis“ ir „Vedybos“, M. I. Cvetajevos ir Dž. Kazanovos kūrinių motyvais „Kazanova“, V. Šekspyro kūrinių motyvais „Karalius Liras“ ir „Hamletas“ ir kt.. O. Dmitrijeva savo  pastatytus spektaklius pristatė daugiau nei 50 Tarptautiniuose festivaliuose, kur nuolat buvo įvertinta apdovanojimais. Režisierė net tris kartus gavo apdovanojimus iš Ukrainos Kultūros Ministerijos.

Spektaklio „Anderseno sapnas“ dailininkė Natalija Denisova – Charkovo miesto Valstybinio akademinio lėlių teatro vyriausia dailininkė, dėstytoja, puikiai žinoma ne tik Ukrainoje, bet ir už jos ribų, dirbusi daugiau nei 70 spektaklių. Jos darbai įvertinti prestižiniuose Tarptautiniuose festivaliuose.

Visus, neabejingus jautriai, skaudžiai, tačiau nei vieno abejingu nepaliekančio H. K. Anderseno kūrybai, kolektyvas kviečia jau lapkričio 23 dieną 11 valandą, lapkričio 24 dieną 12 valandą ir lapkričio 25 dieną 12 valandą į Lėlių vežimo teatrą. Taip pat spektaklis bus rodomas gruodžio 1, 2, 8, 9 dienomis. Bilietų rezervacija telefonu 845 511236.

  REŽISIERĖ: Oksana Dmitrijeva

DAILININKĖ: Natalija Denisova

VAIDINA: Margarita Kisiliova, Marija Patokova, Igoris Ignatenko, Aleksandras Železnovas, Stanislavas Alochinas.

GARSO REŽISIERIUS: Andrius Gaigalas

ŠVIESOS REŽISIERĖ: Ina Jackūnienė

REŽISIERIAUS ASISTENTĖ: Reda Matuzevičienė

SPEKTAKLĮ KURIANT DALYVAVO: Vida Auksutytė, Vidmantas Kievinas, Gražina Tamulytė, Rima Lapinskienė, Danutė Rukšienė

TEATRO MENO VADOVAS: H. K. ANDERSENO PREMIJOS LAUREATAS ANTANAS MARKUCKIS.

Spektaklis vaikams nuo 4 metų.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.