„Dainuojantis riteris“ Valdovų rūmuose

2018-11-20 | Kategorija: Susitikimai

Lapkričio 16–18 dienomis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos ir mokiniai dalyvavo viduramžių muzikos meistriškumo kursuose ir edukaciniame koncerte „Dainuojantis riteris“. Mokyklos auklėtiniai nuolat kviečiami dalyvauti Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukaciniuose renginiuose ir ši graži bendradarbiavimo tradicija tęsiasi jau ne vienus metus.

Šių metų meistriškumo kursams pasiūlyta originali tema – pažintis su vargonų pirmtaku organetu. Šio instrumento tyrinėtoja ir atlikėja Cristina Alis Raurich (Ispanija, Šveicarija) parengė vaikams repertuarą. Kursams ir koncertui mokytojos Aušra Butkauskienė, Rima Venskienė, Violeta Sabonienė, Romualda Butkevičienė mokinius rengė iš anksto. Atvykę į kursus fleitininkai Akvilė Venskutė, Julius Greviškis, smuikininkai Pijus Striška, Emilijus Mažeika, dainininkė Hilarija Čeponytė ir Viktorija Dicytė (folk. kanklės, fleita, arfutė) muzikavo kartu su senosios muzikos specialiste, klausė patarimų, tobulino viduramžių muzikai būdingas interpretacijas ir ruošėsi sekmadienio koncertui. Puikiai į ansamblius įsitraukė ir buvusi mokinė Gabrielė Čeponytė (kornetas, lumzdelis), kuri šiuo metu mokosi Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje.

Šeštadienio vakare kursų dalyviai turėjo progą išgirsti organeto atlikėjos paskaitą ne tik apie šį instrumentą, bet ir apie to meto architektūrą, dailę, muzikavimo tradicijas.

Valdovų rūmų Edukacijos skyrius sukūrė scenarijų edukaciniam koncertui „Dainuojantis riteris“. Tai pasaka apie keliaujantį muzikalųjį Didžiojo kunigaikščio Vytauto riterį, kuris kunigaikštienei Onai parvežė muzikos instrumentą – organetą. Mokiniai koncerto metu tapo šio pasakojimo dalyviais ir bendraautoriais.

Koncerto pasiklausyti atvyko mokinių tėveliai iš Biržų, buvo pakviesti draugai, artimieji. Jaunieji viduramžių muzikos atlikėjai iš visos Lietuvos muzikos mokyklų džiugino ir pačius mažiausius klausytojus vilniečius, sekmadienio popietę susirinkusius į Valdovų rūmus.

Biržiečiai grįžo nusiteikę parodyti, ko išmoko, kokios patirties įgijo muzikuodami ir kunigaikščių Radvilų pilyje Biržuose.

Romualda BUTKEVIČIENĖ

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.