Panevėžyje – konferencija apie Panevėžio krašto miško brolius

2018-11-15 | Kategorija: Kaimynai

Panevėžio kraštotyros muziejus kartu su Panevėžio kolegija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru organizuoja konferenciją „Iš Panevėžio praeities: miško broliai“, kuri įvyks 2018 m. lapkričio 22 d. 10 val. Panevėžio kolegijos aktų salėje (Klaipėdos g. 3, II aukštas).

Kraštotyros muziejus nuo 1998 m. kasmet rengia konferencijas „Iš Panevėžio praeities“. Jose pristatomi naujausių istorinių tyrimų rezultatai, supažindinama su regione vykusiais istoriniais įvykiais, procesais bei novatoriškomis praeities interpretacijomis. Konferencijoms pranešimus rengia muziejininkai, įvairių Lietuvos mokslo, švietimo, kultūros įstaigų darbuotojai, miesto šviesuomenė. Nuo 2004 m. konferencijų medžiaga publikuojama atskirais leidiniais ir skelbiama Skaitmeninėje Panevėžio istorijos bibliotekoje.

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: miško broliai“ yra jau 20-oji. Jubiliejiniams metams pasirinkta partizaninio karo tema pastaraisiais metais visuomenėje yra aktuali ir reikšminga. Konferencijos uždavinys – plačiau ir giliau supažindinti visuomenę su istoriniais įvykiais, sąlygojusiais partizaninį judėjimą, prisiminti pamirštus mūsų regiono herojus, skirti dėmesio partizanų spaudai, meninei kūrybai, taip pat iš naujo aktualizuoti partizaninį karą ir įamžinti jo dalyvius ir įvykius.

Konferencijoje dalyvaus pranešėjai iš Vilniaus universiteto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro, Kėdainių krašto muziejaus, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus, Biržų krašto muziejaus „Sėla“. Pranešimus skaitys lektoriai iš Latvijos (Daugpilio istorijos ir meno muziejaus) ir Lenkijos (Suvalkų krašto muziejus).

Muziejaus rengiamos konferencijos domina regiono istorijos mylėtojus, jų profesionalumą gerai vertina Lietuvos istorijos institutas.

Panevėžio kraštotyros muziejaus

Vyresnioji muziejininkė-atstovė informacijai

Ugnė Jasiukėnaitė

Konferencijos programa

 

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.