Priėmimas į profesines mokyklas bus vykdomas ir žiemą

2018-11-14 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Nuo lapkričio 14 d. prasidės pirmą kartą žiemą vykdomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Priėmimas vyks nuo lapkričio 14 d. iki gruodžio 14 d. LAMA BPO platformoje . Priėmime dalyvauti ir į laisvas valstybės finansuojamas vietas pretenduoti gali asmenys, jau įgiję pagrindinį (į mokymo programas be vidurinio ugdymo programos), vidurinį, profesinį ir aukštąjį išsilavinimą.

Priėmimą nuspręsta vykdyti likus daugiau nei 3 tūkstančiams laisvų valstybės finansuojamų vietų, kurios nebuvo užimtos vasaros priėmimo metu. Daugiausia laisvų vietų liko gamybos ir perdirbimo, informacijos ir ryšio technologijų, transporto srityse. Kaip rodo ŠMM analizė, šių specialistų labiausiai trūksta darbo rinkoje ir šie darbai yra gerai apmokami.

Atliepiant darbo rinkos poreikius atitinkamų krypčių mokymo programas kviečia studijuoti ir vienas iš didžiausių sostinėje Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras. Baigusiems 12 klasių jaunuoliams mokymo centras siūlo analogų profesinio mokymo sistemoje neturinčią spaudos ir pospaudos operatoriaus mokymo programą. Tiek baigusiems vidurinę mokyklą, tiek norintiems persikvalifikuoti asmenims rekomenduojama rinktis automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, suvirintojo mokymo programas bei kviečiama mokytis programinės įrangos testavimo IT įmonių remiamoje „Akademija.IT“. Minėtų mokymo programų trukmė ‒ nuo  1 iki 2 mokslo metų.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Plėtros skyriaus vedėja Milena Puchova džiaugiasi pokyčiais: „Priėmimą vertinu ypač teigiamai. Visų pirma, tokia galimybė gali būti naudinga tiems, kurie, vasarą baigę vidurinę mokyklą, nebuvo apsisprendę arba suprato, kad pasirinktos studijos visgi neatliepia jų lūkesčių. Antra vertus, profesinis mokymas tampa prieinamesnis, tad patraukia ne tik tik ką baigusių mokyklas, bet ir norinčiųjų persikvalifikuoti dėmesį. Kuo daugiau asmenų atras galimybes mokytis ir tobulėti, tuo daugiau teigiamų poslinkių pastebėsime darbo rinkoje.“

Mokiniai, priimti per žiemos priėmimą, turėtų pradėti mokytis pagal pačios profesinio mokymo įstaigos nustatytą datą nuo 2019 m. pradžios, bet ne vėliau kaip vasario 4 d.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.